You are here: Home > Mózg > Żyły podstawne, głębokie i wewnętrzne

Żyły podstawne, głębokie i wewnętrzne

Żyły podstawne (venae basales) biegną dookoła konarów mózgu i śródmózgowia ku górze i ostatecznie łączą się z żyłą wielką mózgu [vena magna cerebri), czyli żyłą Galena. Zbierają one krew żylną z mię- dzymózgowia, prążkowia i zakrętu hipokampa. Osobliwością układu tych żył są dwa poprzeczne połączenia: jedno przed skrzyżowaniem nerwów wzrokowych, drugie na brzegu mostu. Powstaje w ten sposób na podstawie mózgu koło żylne mózgu (circułus venosus cerebri), odpowiednik koła tętniczego omówionego powyżej.

Żyły głębokie mózgu zbierają krew z części położonych głębiej, tj. z prążkowia, wzgórza i torebki wewnętrznej. Powstają one ze zlania się trzech naczyń: żyły przegrody przeźroczystej (vena sepii pellucidi), odprowadzającej krew z przegrody przeźroczystej i z jądra ogoniastego: żyły naczyniówkowej (vena chorioidea) przychodzącej ze splotu naczy- niastego (str. 90) oraz żyły prążkowiowo-wzgórzowej (vena łhalamo- slriata). Ta ostatnia wyprowadza krew żylną ze wzgórza i biegnie wzdłuż jego górnego brzegu przykryta przez prążek krańcowy (siria terminalis). Krew przeświecająca brązowo lub niebieskawo przez prążek zjednała mu nazwę prążka rogowego (siria cornea).

Żyły wewnętrzne mózgu biegną ku tyłowi pod ciałem modzelowatym i łączą się w nieparzystą, grubą żyłę wielką mózgu (veno cerebri magna) zwaną też żyłą Galena. Żyła ta po krótkim przebiegu uchodzi do zatoki prostej.

Prócz opisanych żył mózgowych do zatok oponowych wpadają jeszcze żyły śródkościa (venae diploicae) doprowadzające krew z kości czaszki i ich szpiku. Żyły te mają prócz tego jeszcze połączenia z żyłami skóry głowy i mogą dzięki temu stanowić w razie potrzeby dodatkowy układ, odprowadzający nadmiar krwi z mózgu.

Leave a Reply