You are here: Home > Mózg > Żyły móżdżkowe i zespalające

Żyły móżdżkowe i zespalające

Zatoki żylne gromadzą w sobie krew zbieraną z całej masy mózgu przez żyły mózgowe i móżdżkowe. Większość tych naczyń, zwana żyłami powierzchownymi, zbiera krew z kory mózgowej i biegnie po powierzchni półkuli w przestrzeni podpajęczynówćkowej, a następnie przebija się przez oponę pajęczą do opony twardej i położonych w niej zatok. Inne żyły, położone głębiej i zwane żyłami głębokimi zbierają krew z układów podkorowych.

Do żył powierzchownych zaliczamy żyły móżdżkowe [venae cerebeł- laies), żyły mózgowe górne, dolne i żyłę podstawną (vena basalis) oraz żyły zespalające (venae anastomoticae),

Żyły móżdżkowe (venae cerebellares) przebiegają po powierzchni móżdżku i w większości wpadają ostatecznie do zatok skalistych (patrz wyżej) i zatoki poprzecznej. Żyły mózgowe górne wiją się po zewnętrznej i przyśrodkowej korze górnej partii półkuli, a dalej wchodzą do zatoki strzałkowej górnej. Żyła ciała modzelowatego (vena corporis cailosi) zbiera krew z zawoju obręczy, po czym okrąża kolano ciała modzelowatego i uchodzi do gałęzi żyły podstawnej. Żyły mózgowe dolne przebiegają po powierzchni dolnej części półkul i łączą się z zatoką poprzeczną lub zatoką jamistą i jej odgałęzieniami.

Żyły zespalające (venae anastomoticae) przebiegają po zewT- nętrznej powierzchni półkul, w sposób bardzo zmienny. Ich cechą charakterystyczną jest, że końce ich łączą się z dwiema różnymi zatokami, co daje dodatkową możliwość wyrównywania ciśnień. Rozróżnia się żyłę zespalającą górną, czyli Trollarda, która wiąże ze sobą zatokę strzałkową górną i zatokę jamistą – oraz żyłę zespalającą dolną, łączącą zatokę poprzeczną z żyłą środkową powierzchowną (vena cerebri media superficialis) – dużym naczyniem żylnym, biegnącym w sąsiedztwie szczeliny bocznej mózgu (Sylwiusza) do zatoki jamistej.

Leave a Reply