You are here: Home > Mózg > Zwoje ukryte w głębi dołu bocznego mózgu

Zwoje ukryte w głębi dołu bocznego mózgu

Wymieniając zawoje skroniowe wspomnijmy jeszcze o paru drobnych Zawojach ukrytych w głębi dołu bocznego mózgu. Zobaczyć je można jedynie, gdy rozchylimy przemocą lub wytniemy brzegi dołu bocznego, Zawoje te określa się jako wyspę (insuia Reiii).

Rycina 12 przedstawia nam widok mózgu przeciętego w płaszczyźnie symetrii. Środek tego przekroju zajmuje wydłużone ciało modzelowate (corpus callosum), duże spoidło złożone z włókien łączących ze sobą obie półkule. Rozróżniamy w nim (ryc. 12) trzon (truncus corporis caifosi), w tyle płat (splenium corporis caflosi), ku przodowi kolano (genu) i dziób (rostrum). Dookoła ciała modzelowatego widoczny jest rowek ciała modzelowatego (sulcus corporis caifosi) przechodzący w tyle, po okrążeniu piata, w szczelinę hipokampa (fissura hippocampi).

Nieco dalej od ciała modzelowatego, ale równolegle do rowka ciała modzelowatego, przebiega bruzda obręczy (sulcus cinguh). Z przodu rowek ten otacza kolano ciała modzelowatego (czasem nazywa się w tym odcinku bruzdą kolanową – sulcus genualis). Ku tyłowi bruzda obręczy skręca w górę, sięgając aż na brzeg półkuli. Bruzda obręczy odgranicza zawój obręczy (gyrus cinguli). Na zewnątrz od luku bruzdy obręczy, na kancie półkuli znajduje się znany nam już zawój czołowy górny.

Od bruzdy obręczy odchodzi ku kantowi półkuli bruzda zwana bruzdą przyśrodkową (su/cus paracentralis). Obok tej bruzdy zaobserwujemy szeroki płacik przyśrodkowy (/obu/us paracentia- lis), otaczający koniec rowka środkowego (su/cus centralis Rolandi).

Leave a Reply