You are here: Home > Mózg > Zwoje obsługujące trzewia i narządy jamy brzusznej

Zwoje obsługujące trzewia i narządy jamy brzusznej

Odcinek szyjny pnia złożony jest z dużych zwojów współczulnych noszących własne nazwy. Są to zwoje: szyjny górny (ganglion cervicale superius), szyjny średni (ganglion cervicale medium) oraz zrośnięty z dwu zwojów zwój gwiaździsty (ganglion stellatum). Do zwojów tych nie dochodzą gałązki łączące białe, z wyjątkiem jednej gałązki zwoju gwiaździstego. Włókna przedzwojowe docierają tu wzdłuż pnia przez segmenty tułowiowe rdzenia. Nerwy pozazwojowe zwojów szyjnych zaopatrują głowę, szyję i klatkę piersiową. Zdążają do oka, powodując rozwarcie źrenicy,- do ślinianek, które pod ich wpływem wydzielają ślinę gęstą do tarczycy.

Szczególne znaczenie w tym odcinku mają nerwy wychodzące ze zwojów szyjnych do serca. Przynaglają one jego bicie i równocześnie powodują rozszerzenie naczyń wieńcowych. Duża rola przypada też w udziale nerwom powodującym rozluźnienie oskrzeli i zwężanie naczyń krwionośnych w płucach.

Drugi ważny odcinek pnia współczulnego to zwoje obsługujące trzewia i narządy jamy brzusznej. Włókna przedzwojowych komórek mieszczące się w rdzeniu kręgowym przechodzą w tym odcinku przez zwoje pnia współczulnego „tranzytem” i jako neiwy trzewiowe większy i mniejszy (nervus splanchnicus maior et minor) biegną do zwojów przedkręgo- wych rozmieszczonych w jamie brzusznej. Największe z tych zwojów to zwój trzewiowy (ganglion splanchnicum), zwany także czasem zwojem słonecznym (ganglion solare) oraz zwoje krezkowe, większy i mniejszy (ganglion mesentericum maius et minus). W’ tych zwojach następuje styk z komórkami pozazwojowymi, których wypustki zdążają do poszczególnych narządów: żołądka, jelita cienkiego, wątroby, trzustki i nerek (wszystko obsługiwane przez zwój słoneczny), dalej do jelita grubego przez zwój krezkowy górny i do narządów miednicy małej (pęcherz, odbytnica, narządy rozrodcze) przez zwój krezkowy dolny. Nerwy te hamują czynność przewodu pokarmowego, powodują zaciśnięcie zwieracza pęcherza, zwężenie naczyń organów rozrodczych.

Leave a Reply