You are here: Home > Mózg > Zmiany w odcinku grzbietowym

Zmiany w odcinku grzbietowym

Duże, choć mniej rzucające się w oczy zmiany obserwujemy w odcinku grzbietowym. Kanał środkowy przechodzi tu w komorę IV. Poniżej widzimy dalszy ciąg jądra nerwu XII – podjęzykowego oraz wychodzące z niego pęczki włókien. Na grzbietowym brzegu jądra biegnie wiązka podłużna grzbietowa (fasciculus longitudinalis dorsalis Schütz – nie mylić z biegnącą obok wstęgi wiązką podłużną przyśrodkową).

Bardziej ku bokowi mieści się jądro przywspólczulne nerwu błędnego (nucleus originis dorsalis nervi vagi), z którego wychodzą pęczki włókien. Jeszcze dalej znane nam pasmo samotne (tractus solitarius) z własnym jądrem. Jądra pączków klinowatego i smukłego odepchnięte zostają wskutek tego bardziej na boki.

Koło nich, tuż pod powierzchnią rdzenia przedłużonego widoczna jest warstwa włókien osłonkowych: jest to ciało powrózkowate (corpus resliforme), duża wiązka zdążająca do móżdżku, a złożona z pasm jądra n. .jądro pasma przedsionkowego / samotnego rdzeniowo-móżdżkowego grzbietowego (iracius spino-cerebellaris dorsalis) oraz z włókien łukowatych zewnętrznych wychodzących z jąder klinowatego i smukłego. Wnikanie włókien pasma rdzeniowo-módżkowego widoczne jest u dołu. Od strony brzusznej dołączają się do ciała powróz- kowatego włókna z jąder oliwkowych (tractus olivo-cerebellaris). Wolne miejsce między opisanymi tworami wypełnia twór siatkowaty (forma- tio reiicu/aris) oraz me dające się wyróżnić mniejsze pasma. Pośród nich można odszukać jądro dwuznaczne (nucleus ambiguas) oraz !notoryczne jądra nerwu IX, językowo-gardzielowego oraz n.X, błędnego.

Leave a Reply