You are here: Home > Mózg > Zmiany w odcinku grzbietowym cz. II

Zmiany w odcinku grzbietowym cz. II

Płaszczyzna następnego przekroju (ryc. 133) przechodzi przez tylny odcinek komory IV. W części brzusznej tego przekroju niewiele się zmienia. Znajdujemy wiązki piramidowe, szew i wstęgę przyśrodkową wraz z wiązką nodłużną przyśrodkową, oliwki wraz z jądrami dodatkowymi oraz paEr ..m czerwienno-oliwkowym, twór siatkowaty i przebijające się przez wszystko pęczki włókien nerwu XI, podjęzykowego.

Zmiany dadzą się zaobserwować w części grzbietowej. Położone tu jądra rozsuwają się na boki, co pozostaje w związku z układem rdzenia przedłużonego wobec komory IV. Na środku widoczne jeszcze jest jądro nerwu XII, podjęzykowego wraz z przylegającą wiązką podłużną grzbietową (fasciculus longitudinalis dorsalis Schütz). Obok pojawia się j ą d r o wstawkowe {nucleus interstilialis Staderini). Dalej ku bokom znajdziemy jądra grzbietowe nerwu błędnego (nucleus originis dorsalis nervi vagi) oraz jądro szarego skrzydełka (nucleus alae cinereae).

Jeszcze dalej, na terenie czuciowej płyty skrzydłowej (str. 166) pojawia się jądro i pasmo rdzeniowe nerwu przedsionkowego (nervus vestibularis). Nieco głębiej położone jest, grubsze niż poprzednio, pasmo samotne (tractus solitarius) i jego jądro. Ku bokom przebijają się z jądra nerwu X, błędnego pęczki włókien tego nerwu. Nie znajdujemy już po stronie grzbietowej tego przekroju, jeżeli pominąć niewielkie resztki, jąder pasm smukłego i klinowatego. Pozostaje natomiast jądro i pasmo rdzeniowe nerwu trójdzielnego. W głębi rdzenia przedłużonego widnieje duży obszar tworu siatkowatego wraz z wtopionym w niego jądrem dwuznacznym.

Leave a Reply