You are here: Home > Mózg > Zjawisko geotropizmu

Zjawisko geotropizmu

Najważniejsze kręgi regulujące zwrotnego sprzężenia to układy: kora – prążkowie – gałka blada – wzgórze – kora oraz: kora – gałka blada – (jądra niskowzgórza) – istota czarna – jądro czerwienne – wzgórze – kora. Jako trzeci taki krąg wymienia się często także układ móżdżkowy, który omówimy osobno. równowaga i układ przedsionkowy

Każdy przedmiot znajdujący się na powierzchni Ziemi podlega działaniu siły ciążenia. Podlegają mu wszystkie rośliny i zwierzęta bez względu na wielkość, kształt i środowisko (lądowe lub wodne). Do działania siły ciążenia muszą one dostosować swój tryb życia i kształt, i według jej kierunku muszą orientować się w przestrzeni.

Orientacja taka rzuca się najbardziej w oczy u roślin. Jak wiadomo, pędy tych organizmów rosną pionowo w górę, a korzenie w dół. Nazywamy to zjawisko geotropizmem, dodatnim (zwrot ku bodźcowi), gdy idzie o korzenie, ujemnym (zwrot od bodźca) w przypadku pędów. Gałęzie i korzenie boczne tej samej rośliny rosną pod pewnym kątem, tj. geotropicznie ukośnie. Kierunek geotropicznego wzrostu zachowują przy tym rośliny niezwykle wytrwale. Powalone trawy dźwigają się w kolankach, gałęzie przewróconych drzew kontynuują swój wzrost w kierunku pionowym. W wypadku uszkodzenia pędu głównego, rosnącego w górę, rolę jego obejmuje jedna z gałęzi bocznych.

Zjawisko geotropizmu zdarza się tylko wyjątkowo u zwierząt osiadłych jak korale lub gąbki. Natomiast zwierzęta wolno poruszające się mają z reguły aparat służący im do utrzymania ciała w postawie zorientowanej według działania siły ciążenia, postawie zrównoważonej, Narządem takim jest statocysta, czasami zwana także – w starszych podręcznikach – otocystą, czyli bańką uszną (nazwa ta pochodzi z czasów, kiedy statocystę uważano błędnie za narząd słuchu).

Leave a Reply