You are here: Home > Mózg > Zewnętrzny wygląd mózgu

Zewnętrzny wygląd mózgu

Do przodu od ciałek czworaczych widzimy niedużą nasadkę mózgową (epiphysis cerebri) zwaną też szyszynką (corpus pine- ale). Poniżej zaś niej wodociąg rozszerza się dość nagle wT szczelinowatą, obszerną, lecz wąską komorę III (ventriculus tertius). Ściany boczne tej komory to dwa duże guzy substancji mózgowej, zwane wzgórza- m i (thalamus) – ważne ośrodki czuciowe. Dno tworzą poznane już twory takie, jak guz popielaty, ogółem obejmowane nazwą podwzgórza (hypothalamus).

Ku przodowi zamyka komorę III blaszka krańcowa (lamina terminalis), przez którą przebiega nieduże (u człowieka) spoidło przednie (commissura anterior). Strop komory III stanowi sklepienie (fornix). Pod pasmem sklepienia zaobserwować można niewielki otwór międzykomorowy (foramen interventricalare), czyli Monroego. Otwór ten prowadzi do ukrytej w głębi półkul komory bocznej (ventriculus lateralis).

Po ogólnym zapoznaniu się z zewnętrznym wyglądem mózgu powróćmy raz jeszcze do tych samych rycin cha zapoznania się dokładnego z układem bruzd i zawojów (gyii) półkul. Punktem wyjścia będą poznane wyżej bruzdy: rowek środkowy (sive centralis) oraz dół boczny mózgu (fossa lateralis cerebri sulcus Sylvii). 1 tak po obu stronach rowka środkowego widoczne są dwie równoległe bruzdy: bruzda przedśrodkowa (sulcus precentralis) i bruzda zaśrodkowa (sulcus postcentralis). Ograniczają one zawoje: przedśrodkowy oraz zaśrodkowy (gyrus precentralis et postcentralis). Brzuszny koniec bruzdy przedśrodkowej wchodzi na wieczko (ryc. 10).

Leave a Reply