You are here: Home > Mózg > Zapotrzebowanie tlenowe tkanki nerwowej

Zapotrzebowanie tlenowe tkanki nerwowej

Zastosowanie dokładniejszych metod badania wykazało jednak, że procesy przemiany materii stale odbywają się w nerwie. Nerw pobiera pożywienie w postaci cukrów oraz innych substancji odżywczych (kwas glutaminowy) – pobiera także tlen. Źródłem tych substancji są dla włókna nerwowego otaczające je komórki Schwanna (w nerwach obwodowych), albo, w układzie ośrodkowym, komórki glejowe (str. 125). Pewnych i to niezbędnych substancji dostarcza także kadłub komórki: włókno odcięte od kadłuba skazane jest w krótkim czasie na zagładę.

Pobierany przez włókno i komórkę tlen zużywany jest w procesie oddychania, przy czym powstaje we włóknie nerwowym drobna ilość ciepła. Ilość ta rośnie w czasie pobudzenia, a także po pobudzeniu nerwu. Ciepło w czasie pobudzenia występuje w ilości niewielkiej – nazywamy je ciepłem pobudzenia, albo inicjalnym. Po wygaśnięciu pobudzenia powstaje ciepło wypoczynkowe w ilości znacznie większej – około 10 razy. Najwidoczniej mamy tu do czynienia z ożywioną przemianą materii w związku z przywracaniem stanu pierwotnego nerwu i przygotowywaniem go do nowej działalności.

Zapotrzebowanie tlenowe tkanki nerwowej jest bardzo duże. Już po kilkunastu sekundach braku tlenu w mózgu następuje utrata przytomności. Mózg jest jednak bardziej wrażliwy niż nerwy, które – jak się zdaje – mogą korzystać w razie przerwania normalnego dopływu tlenu z posiadanych zapasów, a także z oddychania beztlenowego. Czerpią wtedy tlen z rozkładu jakichś związków.

Leave a Reply