You are here: Home > Mózg > Wzgórze (thalamus)

Wzgórze (thalamus)

Nazwa wzgórze (thalamus) odnosi się do dużej bryły substancji mózgowej położonej po obu stronach komory III (str, 50), Od strony przyśrodkowej obie bryły zrastają się z sobą częściowo, tworząc zrost międzywzgórzowry (adhaesio interthalamica, syn.: massa intermedia, com- missura mollis). Po stronie bocznej i od przodu otacza wzgórze biała istota torebki wewnętrznej. Po stronie brzusznej sąsiaduje ono z podwzgórzem (str. 55), po stronie grzbietowej z nadwzgórzem [epithalamus), kuogono- wo i brzusznie przechodzi w okolicę zwaną niskowzgórzem (subthaiamus). Tył wzgórza tworzy część wolnej powierzchni mózgu. Można tu wyróżnić dwa ciała kolankowate, boczne i przyśrodkowe (corpus genicuiatum taterale et mediale) oraz guz zwany poduszką (pu7vinar).

Wzgórze uważane jest za istotę szarą ze względu na dużą liczbę zawartych w nim jąder nerwowych. Przebiega przez nie jednak wiele włókien osłonkowych, które częściowo układają się w blaszki rdzeń- n e (lamina medullaris). Blaszki te pozwalają podzielić wzgórze na części, zwane również jądrami.

Jednym z najlepiej odgraniczonych jest jądro przednie (nucleus s. pars anterior) położone w rozszczepionej w kształt litery Y blaszce rdzennej środkowej. Zajmuje ono przednią i grzbietową okolicę wzgórza, a składa się z trzech jąder (ryc. 263). Jądra te odbierają dużą wiązkę dochodzącą tu z ciał suteczkowatych, zwaną pasmem suteczko- w o-w zgórzowym (tractus mammillo-thaiamicus). Droga ta przynosi impulsy pochodzące z podwzgórza, a pośrednio, przez wiązkę sklepienia (/orm’ix) z formacji hipokampa, a więc z układu brzeżnego (limbicznego).

Leave a Reply