You are here: Home > Mózg > Wyściółka i jej rola

Wyściółka i jej rola

Prócz funkcji podporowej wyściółka ma za zadanie odgraniczać tkankę mózgową od płynu mózgowo-rdzeniowego w komorach. Tworzy ona tu barierę chemiczną przepuszczającą lub zatrzymującą różne ciała chemiczne pojawiające się w płynie mózgowo-rdzeniowym, co wykazano doświadczalnie.

Wyściółka spełnia też w wielu wypadkach – podobnie jak tkanka nabłonkowa – funkcje wydzielnicze. Największym narządem wydzielni- czym ependymalnym ma być splot naczyniasty (plexus chorio- ideus) pokryty od strony komory warstewką ependymy w postaci nabłonka kostkowego, u którego niektóre tylko komórki mają rzęski. Nabłonek ten oczywiście nie rozwija też wypustek w głąb mózgu. Produktem jego działalności wydzielniczej jest płyn mózgowo-rdzeniowy {liquor cerebrospinalis) (str. 106).

Inne narządy prawdopodobnie wydzielnicze, spotykane u ssaków i u człowieka, to narząd podspoidłowy (organon subcommissurale), narząd przykomorowy (organon paraventriculaTe), narząd podsklepienny (organon subfomicale), narząd przedwzroczny (organon preopticum) oraz pole najdalsze (area postrema).

Narząd podspoidłowy (ryc. 76) znajduje się w stropie komory III pod spoidłem tylnym (commissura posterior). Wyściółka przybiera w tym miejscu postać nabłonka wałeczkowatego z witkami zamiast rzęsek. W plazmie jej pojawiają się ziarenka polimukosacharydów. Pod ependy- mą znajduje się obficie unaczyniona i unerwiona warstwa komórek glejowych. Z narządem podspoidłowym wiąże się obecność nitki Reis s n e r a, podłużnego elastycznego tworu sięgającego w komorach daleko w tył aż do rdzenia. Funkcja nitki, jak i całego narządu podspoidlowego nie jest wyjaśniona (narząd zmysłowy? hormonalny?), choć są wskazówki, że ma on wpływ na gospodarkę wodną ustroju. U płazów zaobserwowano wymianę funkcjonalną z pierwotną szyszynką: w miarę wzrostu kijanki i jej dojrzewania do przeobrażenia, szyszynka zanika, a równocześnie narząd podspoidłowy się rozrasta. W mózgu człowieka narząd ten występuje zawsze w zarodku, a potem zanika.

Leave a Reply