You are here: Home > Mózg > Wyróżnienie nerwów

Wyróżnienie nerwów

Nerwy grupy drugiej, zwane razem nerwami skrzelowymi, mają wszystkie charakter nerwów mieszanych. Nerw trójdzielny (n. V, nervus trigeminus) u ssaków przebija most (ryc. 144) i wychodzi dość grubym, jednolitym pniem. Pień wnika do dużego zwoju półksiężycowego (gangiion semilunare], zwanego także zwojem Gassera, a położonego między czaszką a oponą twardą. Niedaleko za zwojem nerw rozdziela się na trzy gałęzie, od których pochodzi jego nazwa (ryc. 144), na nerw oczny, szczękowy i żuchwowy.

Nerw oczny (nervus ophthalmicus) biegnie ponad oczodołem i zaopatruje czuciowo skórę czoła od górnej powieki (ryc. 144), część opony twardej mózgu, błonę śluzową górnej części jamy nosowej oraz twardówkę, rogówkę, tęczówkę i naczyniówkę oka. Nerw szczękowy (nervus maxillaris) biegnie poniżej oczodołu i unerwia czuciowo część skóry twarzy (ryc. 144), fragment opony twardej, wargę górną, błonę śluzową brzusznej części jamy nosowej, błonę śluzową podniebienia i dziąseł oraz zęby szczęki górnej.

Nerw żuchwowy (nervus mandibularis) – złożony z dwu gałązek – przebiega wzdłuż żuchwy i obsługuje czuciowo część opony twar- dej, skórę dolnej części twarzy (warga dolna), błonę śluzową policzków i dna jamy ustnej oraz przednich dwu trzecich języka za pośrednictwem gałązki zwanej nerwem językowym (neruus lingualis). Druga gałązka znana jako nerw zębodolowy dolny (nervus alveolari$) unerwia dotykowo i bólowo wszystkie zęby szczęki dolnej oraz jej staw.

Nerw żuchwowy zawiera oprócz włókien czuciowych także elementy motoryczne. Są to włókna biorące początek w jądrze ruchowym nerwu trójdzielnego (nucleus motorius trigemini) i zdążające do żwacza (mas- setei), mięśni skroniowych (musculi tempoiales) i kilku drobniejszych jak mięsień napinacz podniebienia miękkiego (musculus tensor veh pala- iini). Mięśnie te odgrywają rolę przy życiu pokarmu.

Nerw trójdzielny jest drogą dla kilku typowych odruchów. Wymienimy tu odruch rogówki – odruchowe zamykanie powiek po dotknięciu rogówki odruch ssania odruch łzawienia po zadrażnieniu błon śluzowych unerwianych przez nerw oczny odruch n os o w y – zwolnienie tętna po podrażnieniu błony śluzowej nosa.

Nerw trójdzielny ulegać może silnym bólom neuralgicznym, a także porażeniom, wskutek których zanikają obronne odruchy np. rogówki. Przy nieuwadze pacjenta może to prowadzić do schorzeń spojówki i rogówki.

Leave a Reply