You are here: Home > Mózg > Wrażliwość komórek nerwowych

Wrażliwość komórek nerwowych

Z punktu widzenia funkcji komórki nerwowej najważniejszą jej cechą, tą właśnie, która predestynuje tę komórkę do roli jaką odgrywa w ustroju, jest jej wrażliwość. Termin ten określa nam właściwą wszystkim istotom żywym zdolność reagowania na zmiany w ich środowisku zewnętrznym i wewnętrznym. Zmiany te określamy krótko jako bodźce lub zadrażnienia, Pociągają one za sobą przyspieszenia lub zahamowania w toku zjawisk życiowych, które nazywamy reakcjami.

Wrażliwość iest właściwością wszystkich żywych organizmów i wszystkich komórek. Komórki nerwowe wyróżniają się jednak wrażliwością szczególnie wzmożoną, są „specjalistami wrażliwości” we wszystkich stadiach, a więc:

– a) w odbieraniu bodźców i przemienianiu ich na swoiste procesy wewnątrzkomórkowe zwane impulsami

– b) w przewodzeniu tych impulsów oraz

– c) w przekazywaniu impulsów innym komórkom.

Odbiorcami impulsów mogą być zarówno inne komórki nerwowe, przekazujące ten impuls sztafetowo dalej, jak i komórki wykonawcze pewnej reakcji czy odruchu, komórki gruczołowe lub mięsne. Te ostatnie wykazują szczególną wrażliwość na impulsy udzielane im przez komórki nerwowe.

Zakres zjawisk, które mogą być bodźcami, jest ogromnie rozległy. Mogą być bodźcami formy energii, jak światło, prąd elektryczny, ciepło. Mogą to być jakieś przedmioty uciskające komórką (zmysł dotyku), drgania ośrodka (słuch), ciążenie ziemskie. Możliwe jest oddziaływanie chemiczne (węch i smak). Bodźcami są również impulsy udzielane przez inne komórki nerwowe oraz działanie hormonów. ‚

Leave a Reply