You are here: Home > Mózg > Wodociąg mózgowy

Wodociąg mózgowy

Wodociąg mózgowy przybiera na tym przekroju postać wąskiego kanaliku otoczonego przez obszar szarej istoty środkowej (substantia grísea cenlralis). Na dolnej jej granicy widoczne jest jądro nerwu IV, bloczkowego oraz wiązki podłużne, bocznie od nich pasmo czerwienno-oliwkowe i twór siatkowaty śródmózgowia.

Położony brzusznie od wodociągu obszar nakrywki śródmózgowia (tegmentum mesencepbali) zajmuje w środku duże skrzyżowanie ramion łączących (konarów przednich) móżdżku. Spycha ono na boki wstęgę przyśrodkową. Na boki odchylają się również wiązki piramidowe wraz z towarzyszącym pasmem korowo-mostowym. Po stronie brzusznej znajduje się najbardziej przedni odcinek mostu, ponad którym ukazuje się jądro istoty czarnej (substantia nigra).

Rycina 140, ostatnia z tej serii, przedstawia już typowy, niemal schematyczny przekrój przez środek śródmózgowia. Środek przekroju zajmują jądra czerwienne, doskonale widoczne dzięki swej otoczce i zabarwieniu. Między nimi przebiegają pęczki nerwu III, okoruchowego, wychodzące z położonego nieco wyżej jądra tego nerwu. Jeszcze wyżej obserwujemy istotę szarą środkową wokół ciasnego światła wodociągu. Jego strop tworzą wzgórki czworacze przednie {collicuü anteriores). Bocznie od jąder nerwu III, okoruchowego, widoczny jest twór siatkowaty oraz wstęga przyśrodkowa – jeszcze dalej ku bokom pojawiają się ciała kolankowate przyśrodkowe (corpora geniculata medialia).

Leave a Reply