You are here: Home > Mózg > Włókna wiązki nie skrzyżowanej

Włókna wiązki nie skrzyżowanej

Po wyjściu z kory do istoty białej, wiązki piramidowe (ryc. 180) biegną przez torebkę wewnętrzną (cc/psufa interna) i konary mózgu (str. 240), a dalej przebijają się przez most (ryc. 180) i wreszcie ukla- dają się w postaci grubych pęków na brzusznej powierzchni rdzenia przedłużonego. Na końcu rdzenia przedłużonego następuje skrzyżowanie piramid (decussaiio). Około 85% włókien przechodzi teraz do sznurów bocznych rdzenia (u człowieka), pozostałe 15% (irac/us corfico-spma/is rectus) biegnie dalej w sznurach brzusznych (ryc. 182).

Włókna pasma dróg piramidowych kończą swój bieg w rogach brzusznych rdzenia, przekazując swoje impulsy neuronom ruchowym (moio- neuronom) rogów brzusznych. Prawdopodobnie, przynajmniej w wielu wypadkach, pośredniczy w tyra dodatkowy neuron istoty szarej rdzenia. Oczywiście wiązki piramidowe zmniejszają swoją grubość wskutek tego coraz bardziej. W zgrubieniu lędźwiowym wynosi ona np. już tylko 1/4 grubości na przekroju początku rdzenia.

Włókna wiązki nie skrzyżowanej kończą się w podobny sposób, nie jest jednak pewne, czy łączą się z neuronami rogów brzusznych tej samej czy przeciwnej strony. Włókna tej wiązki nie dochodzą do końca rdzenia, lecz kończą się tuż poniżej zgrubienia szyjnego.

Część włókien piramidowych nie dociera do rdzenia, lecz kończy się bliżej, w jądrach ruchowych nerwów mózgowych, rozmieszczonych w rdzeniu przedłużonym. Przynoszą one tym nerwom impulsy kierujące ruchami dowolnymi mięśni głowy. Włókna te określa się jako pasmo ko- rowo-opuszkowe (tractus cortico-bulbaris). Niektórzy wyróżniają jeszcze pasmo korowo-śródmózgowe [tractus cortico-mesencephalicus), obejmujące włókna biegnące do jąder mięśni gałki ocznej (n. III, n. IV, n. VI) mieszczących się w śródmózgowiu.

Leave a Reply