You are here: Home > Mózg > Włókna czuciowe nerwu

Włókna czuciowe nerwu

Porażenie nerwu twarzowego powoduje paraliż mięśni twarzy, która wskutek tego traci swą mimikę upośledzone jest mówienie, zanika odruch rogówki, oczy łzawią. Porażenie nerwu strzemiączkowego powoduje wskutek zakłócenia czynności kostek słuchowych zwiększoną pobudliwość na bodźce słuchowe, zwłaszcza na tony niskie. Uszkodzenie struny bębenkowej (obustronne) powoduje zanik wrażliwości smakowej w przedniej części języka.

Nerw języków o-g a r d z i e 1 o w y (n. IX, nervus glosso-phaiyn- geus) wychodzi z rdzenia przedłużonego w sąsiedztwie nerwu twarzowego. Tworzy on dwa zwoje określane jako zwój górny (ganglion su- perius) i dolny (ganglion inferius) zwany także zwojem skalistym

(iganglion peirosum). W dalszym ciągu nerw ten biegnie do błony śluzowej gardzieli i migdałków, tylnej trzeciej części języka, do ucha środkowego oraz ślinianki przyusznej (parofis).

Nerw IX jest nerwem mieszanym. Włókna ruchowe tego nerwu wychodzą z przedniej części jądra dwuznacznego (nucleus ambi- guus), a kończą się w mięśniach gardzieli. Prócz nich nerw prowadzi włókna przywspółczulne dla ślinianki przyusznej i drobnych gruczołów gardzieli. Kadłuby tych neuronów skupione sąwjądrze ślinowym dolnym (nucleus salivatoiius caudalis), będącym przedłużeniem jądra przywspółczulnego nerwu błędnego (n. X, nervus vagus).

Włókna czuciowe nerwu IX dochodzą do kubków smakowych tylnej części języka (smak gorzki) i ścian gardzieli, a ponadto odbierają bodźce dotykowe, termiczne, bólowe i stereotaktyczne z gardzieli, trąbki Eusta- chiusza i jamy ucha środkowego, wraz z błoną bębenkową. Centropetalne włókna tych neuronów w rdzeniu przedłużonym rozwidlają się i skręcają częściowo w przód do nucleus terminalis alae cinereae (str. 225), częściowo w tył. Te włókna przyłączają się bądź to do pasma rdzeniowego nerwu trójdzielnego, bądź to do pasma samotnego. Te ostatnie, to włókna smakowe, trzewiowo-czuciowe. Dalszy ciąg tej drogi jest nam już znany.

Leave a Reply