You are here: Home > Mózg > Wiązki piramidowe – rozwinięcie

Wiązki piramidowe – rozwinięcie

Rycina 136 przedstawia układ wewnętrzny podobny, lecz jak gdyby bardziej „wykończony1′. Wiązki piramidowe tkwią w głębi mostu, wstęga przyśrodkowa układa się w płaszczyźnie poziomej. Na jej tle zarysowuje się element dotąd nie spotykany: ciało czworoboczne [corpus trapezoideum) w postaci krzyżujących się w charakterystyczny sposób włókien drogi słuchowej.

W dnie komory IV widoczne jest jądro nerwu VI, odwodzącego wraz z wychodzącymi z niego pasemkami. Obok spostrzegamy wiązki nerwu VII, twarzowego, zataczające łuk zwany kolanem (genu) nerwu twarzowego, dookoła jądra nerwu VI, by ostatecznie skierować się ku dołowi do korzonków nerwu VII. Inne elementy anatomiczne, jak np. jądro i pasmo nerwu V, trójdzielnego, twór siatkowaty i inne bez zmian.

Rycina 137 przenosi nas na płaszczyznę wyjścia nerwu V, trójdzielnego. Jądra tego nerwu: motoryczne i jądro pasma rdzeniowego, widoczne są w bocznej części rdzenia przedłużonego. Obok wychodzą grube wiązki tego nerwu, przebijając się przez ramiona mostu. Bocznie od ją- der nerwu trójdzielnego widoczne jest pasmo rdzeniowo-móżdżkowe brzuszne, skręcające w górę i ku tyłowi do móżdżku.

Płaszczyzna przekroju przechodzi na tej rycinie przed móżdżkiem, komorę IV zamyka od góry zasłona rdzenna przednia (velum medulläre anterkis). Po bokach wspierają ją przednie konary móżdżkowe (pedunculi cerebelli posteriores) zwane także ramionami łączącymi (brachia coniunctiva). „pasmo sródmózgowe n V uiązka podłużna grzbietoy „wstęga boczna ramię przednie móżd -wiązka podłużna przyśrodkowa pasmo czerwienno- oliwkowe wstęga przyśrodkowi

Leave a Reply