You are here: Home > Mózg > Wiązki biegnące wzdłuż istoty szarej środkowej

Wiązki biegnące wzdłuż istoty szarej środkowej

Wzdłuż istoty szarej środkowej biegną dwie nieduże wiązki: jedna z nich, położona nieco wyżej i na boki, to pęczek podłużny grzbietowy (.fasciculus longitudinalis doisalis Schütz). Sięga on od podwzgórza aż do istoty siatkowatej rdzenia przedłużonego. Funkcja jego nie jest znana, być może należy do układu wegetatywnego.

Drugą z tych wiązek spostrzegamy na brzegu brzusznym istoty szarej środkowej, bardziej przyśrodkowo. Wiązka ta, nieco grubsza od poprzedniej nosi nazwę pęczka podłużnego przyśrodkowego (tasciculus longitudinalis medialis). Biegnie on od jądra śródmiąższowego wzdłuż jąder motorycznych rdzenia przedłużonego aż do sznurów brzusznych rdzenia.

Pęczek podłużny przyśrodkowy (ryc. 159) jest starą filogenetycznie drogą, wcześnie dojrzewającą w procesie mielinizacji (str. 172) u zarodków. Jest to wiązka złożona z włókien różnej długości i pochodzenia, których wspólnym zadaniem jest koordynacja ruchów głowy, oczu i szyi w związku z orientacją w przestrzeni. Największy kontyngent włókien (grubych) dostarcza tej wiązce układ przedsionkowy (tractus vestibulo- -longitudinalis). Cienkie włókna dochodzą z tworu siatkowatego i z jądra śródmiąższowego. Mniejsze ilości włókien dochodzą z jądra spoidła tylnego (commissura posterior), z jąder sznurów tylnych (czucie mięśniowe) i z jąder nerwów czaszkowych, z układu słuchowego (np. z jądra wstęgi bocznej) (lemniscus lateralis), a także z pokrywy (tectum). Prócz tego w obrębie pęczka podłużnego przyśrodkowego biegną także włókna o innej funkcji. Znaleziono tam włókna biegnące w obu kierunkach do wzgórza, z jąder przedsionkowych do jądra czerwiennego (tractus vesti- bulo-rubralis) i do gałki bladej (tractus vestibulo-pallidalis).

Leave a Reply