You are here: Home > Mózg > Uzdeczki

Uzdeczki

Uzdeczki są układem mózgowym bardzo konserwatywnym. Różnice między poszczególnymi gromadami polegają głównie na różnicach wielkości (np. u płazów i ptaków są one mniejsze w związku ze słabym węchem tych zwierząt) oraz na różnicach w symetrii. U minoga zawsze jądro prawe jest większe (ryc. 273), u żarłacza odwrotnie, u innych ryb różnie, u kręgowców lądowych oba jądra są symetryczne.

U minoga jądra uzdeczki połączone są nadto osobną drogą z narządem szyszynkowym i przyszyszynkowym. Narządy te mieszczą się, jeden nad drugim, na grzbietowej stronie mózgu. Skóra ponad ich miejscem jest przejrzysta, bez pigmentu, co nasuwa przypuszczenie, że mamy tu do czynienia z czynnym okiem ciemieniowym.

Przypuszczenie to znajduje potwierdzenie w budowie obu narządów. Przedstawiają się one jako spłaszczone pęcherzyki (ryc. 274) zbudowane z komórek nabłonkowych. Od strony skóry ścianki pęcherzyka są przez- źroczyste, w części głębszej wypełnione ziarenkami wapiennymi, nadającymi im wygląd biały, nieprzeźroczysty. Tu tkwią też komórki zmysłowe, prawdopodobnie wrażliwe na światło. Część tę nazywa się dlatego siatkówką. Komórki oplecione są siatką zakończeń nerwowych komórek skupionych u podstawy pęcherzyka. Neuryty tych komórek tworzą nerw idący do mózgu, przy czym jest rzeczą sporną czy do pokrywy, czy tylko do jąder uzdeczek. Narząd przyszyszynkowy ma budowę podobną i własny nerw. Czy funkcjonuje jako oko – nie wiemy. Oba narządy czynne są, jak się zdaje prócz ewentualnej funkcji narządu światłoczułego także jako narządy wydzielania wewnętrznego, o czym świadczy obecność w komórkach ziarenek wydzieliny.

Leave a Reply