You are here: Home > Mózg > Układ pozapiramidowych jąder śródmózgowia

Układ pozapiramidowych jąder śródmózgowia

Połączenia gałki bladej, bardzo liczne, nie są jeszcze należycie zbadane. Wiemy jednak, że podobnie jak twór siatkowaty, gałka blada ma połączenia niemal z wszystkimi częściami mózgu. Dochodzą tu więc włókna bezpośrednio z rdzenia tworzące pasemko towarzyszące najpierw wstędze przyśrodkowej (Jemnlscus medialis), a potem biegnące nad istotą czarną (tractus spino-paiłidalis). Wysyła do gałki bladej włókna także twór siatkowaty oraz jądra oliwkowe i przedsionkowe (tractus reticuio- -pailidalis, olivo-pailidalis i vestibulo-paliidaiis). Drogi te przynoszą gałce bladej impulsy z niższych pięter układu nerwowego,

Z układem pozapiramidowych jąder śródmózgowia łączy gałkę bladą pasmo czarno-białe (frocfus nigro-palhdalis) oraz niskowzgórzowo-blade (iractus subthalamico-pallidalis). Drobniejsze pasemka dochodzą z pokrywy wzrokowej (łectum opticum) i podwzgórza (tractus tecto-paliidalis i tractus hypothalamo-palUdalis). Bardzo liczne włókna spajają gałkę bladą z prążkowiem (tractus slriato-paUidalis), ze wzgórzem (tractus thaia- mo-pallidalis) i wreszcie z korą pól 4 i 6 (tractus cortico-pallidalis).

Zintegrowane impulsy ze wszystkich tych źródeł wysyłane są z gałki bladej przez pasmo zwane pętlą soczewkową (anso lenticularis) i przez pole H2 Forela (str. 372) do jąder pozapiramidowych śródmózgowia: do jąder czerwiennych (tractus paiiido-mbralis), do istoty czarnej (tractus paiiido-nigralis), a dalej do tworu siatkowatego, do jądra śródmiąższowego (nue/eus interstitialis) i do oliwek (iracfus pailido-olivaris). Inne duże pasma zdążają z gałki bladej do wzgórza, a stąd impulsy przekazywane są do kory. Drobne pasma biegną przez prążek rdzenny (stria rne- dullaris} do uzdeczek {hcibenula) i w okolice podwzgórza.

Leave a Reply