You are here: Home > Mózg > Układ nerwowy

Układ nerwowy

Pod wzgórzem ukazują się nowe jądra jądro czerwienne (nucleus ruber) oraz istota czarna (substantia nigrci). Jądra łupiny i gałki bladej przecięte są tu blisko swojego końca tylnego i dlatego są znacznie zmniejszone. Godny uwagi jest róg dolny komory bocznej, wi- doczny po stronie brzusznej półkuli. Światło komory zawęża tam zawinięta kora rogu Ammona (cornu Ammonis), przechodząca w biały strzępek (fimbria). Ten z kolei przechodzi ku przodowi w ramiona sklepienia [crura fornicis).

Ostatni z omawianej serii (ryc. 32) przekrojów przecina tylny koniec wzgórza zwany poduszką (pulvinar). Po stronie brzusznej widoczny jest na tym przekroju most Varóla, (pons cerebri) łączący się z konarami mózgu (crura cerebri), formującymi się z włókien torebki wewnętrznej. Po bokach obserwujemy róg Ammona i strzępek, który w dalszym ciągu zagnie się ku górze i przejdzie w sklepienie. Sklepienie znajduje się pod ciałem modzelowatym. Zauważmy, że obie jego połowy są na tym przekroju nieco rozsunięte i połączone cienką blaszką: jest to spoidło sklepienia (commissuro fornicis) zwane także lirą Dawida (lyra Davidis) lub psaUerium (nie używany obecnie instrument muzyczny). morfologia mózgów zwierzęcych

Układ nerwowy, podobnie jak i inne układy, podlegał w ciągu wieków rozwoju życia zwierzęcego procesom ewolucyjnym. Doprowadziły one do dużego zróżnicowania postaci ukiadu nerwowego, jakie spotykamy u różnych gromad i gatunków kręgowców, od struktur prymitywnych aż po tak złożone, jak poznany powyżej mózg ludzki.

Leave a Reply