You are here: Home > Mózg > Układ krwionośny rdzenia

Układ krwionośny rdzenia

Układ krwionośny rdzenia zbudowany jest bez porównania prościej. Krew dochodzi do rdzenia przez liczne tętniczki odgałęziające się od tętnic tułowia. Tętniczki te, gałęzie rdzeniowe (rami spinales),. wnikają do kanału kręgowego i rdzenia wzdłuż nerwów, a na powierzchni rdzenia (ryc. 60) tworzą bogato rozczłonowaną siatkę naczyń, zwaną wieńcem tętniczym (vasocorona spinalis). Wśród siatki wyróżnia się naczynie biegnące wzdłuż szczeliny brzusznej rdzenia ffissura vent rail’s) jako tętnicę brzuszną rdzenia. Od wieńca tętniczego odchodzą liczne odgałęzienia w głąb masy rdzenia, głównie do istoty białej. Substancję szarą unaczynia bardzo gęsta sieć rozgałęzień tętnicy rdzeniowej przedniej.

W odcinku szyjnym z wieńcem naczyniowym łączą się także tętnice rdzeniowe [arteriae spinales ventralis et dorsalis), będące odgałęzieniami omówionej poprzednio tętnicy kręgowej (arteria vertebraIJs).

Układ tętniczy rdzenia wykazuje dużo nieregularności. Poszczególne gałązki dochodzące do rdzenia są bardzo rozmaitej grubości, część z nich ulega nawet zanikowi.

Kierunek prądu krwi w naczyniach rdzeniowych nie jest całkowicie wyjaśniony. Prawdopodobnie płynie krew w odcinku szyjnym rdzenia kuogcnowo, a w odcinku lędźwiowym dogłowowo, przy czym kierunek prądu w poszczególnych naczyńkach może, zależnie od okoliczności, ulegać zmianie.

Układ żylny rdzenia składa się z żył wewnętrznych, które biegną wzdłuż kanału środkowego rdzenia oraz wieńca (vasocorona) żyl- nego na powierzchni rdzenia. Krew dopływa do siatki z licznych małych naczyniek w głębi rdzenia. Dalszy odpływ krwi odbywa się przez żyły biegnące, podobnie jak tętnice, wzdłuż nerwów. Zastawki pojawiają się w żyłach dopiero po wyjściu tych naczyń z worka opony twardej.

Leave a Reply