You are here: Home > Mózg > Twór siatkowaty

Twór siatkowaty

Twór siatkowaty rdzenia wypełnia całą masę rdzenia przedłużonego pomiędzy znajdującymi się tutaj innymi jądrami i pasmami włókien, których opis podaliśmy w rozdziale 15. Wielu autorów dzieli ten twór na szereg jąder, wyróżniając np. jądro siatkowate olbrzymiokomórkowe (nucleus reticularis gigantocellularis), jądra szwu (nuciei raphae), jądro miejsca sinawego (nuc/eus ioci coerulei) odznaczające się niebieskawym zabarwieniem i in.

Twór siatkowaty jest narządem najbliższym jądrom siatkowatym niższych kręgowców i tak samo jak u tamtych zwierząt jest ważnym ośrodkiem kojarzenia ruchowego, w którym zbiegają się i integrują połączenia ze wszystkich niemal ośrodków mózgu i rdzenia. Dochodzą tu drogi: z rdzenia (iracius spino-reticularis) z jąder czuciowych nerwów skrzelowych (tractus nucleo-reticula- ris), podobnie jak poprzednie, przynoszący impulsy czuciowe i stereotak- tyczne z ośrodków przedsionkowych (iracius vestibulo-reticularis)-, z jąder móżdżku (tractus dentato-reticularis) oraz z mostu (iracius ponto-reticularis), oba nawiązujące do układu móżdżkowego stare filogenetycznie połączenia z pokrywą wzrokową (tractus tec- to-reticularis) oraz z jądrami uzdeczek (tractus habenulo-reticularis) połączenia ze wzgórzem i podwzgórzem (tractus thalamo-relicuta- ris i tractus mammillo-reticularis) odgałęzienia z układu wzrokowego (fibrae oplico-reticulares)-, połączenia z jądrem czerwiennym (iracius rubro-reticularis) i z istotą czarną (tractus nigro-reticularis) bocznice dróg wstępujących, i wreszcie połączenia z gałką bladą (tractus pallido-reticularis) i z korą ruchową pól 4, 6, 8 (tractus cortico-reticularis).

Leave a Reply