You are here: Home > Mózg > Topograficznie umiejscowienie podwzgórza

Topograficznie umiejscowienie podwzgórza

Topograficznie umiejscowienie podwzgórza wypada na kości klinowej niemal w samym środku czaszki. Masa podwzgórza jest niewielka ocenia się ją na około 2-3 cm3 (20-30 kropli). Mimo to ma ono strukturę złożoną z około 24 jąder. One to są właściwymi jednostkami anatomo-fizjologicznymi, każde z nich ma własny zakres działania (nie zawsze nam znany), a zarazem współpracuje z innymi jądrami, co ułatwiają liczne połączenia nerwowe. Granice podwzgórza mogą być wyznaczone tylko na preparatach mikroskopowych, przy czym granice te, zwłaszcza przednia i tylna, są różnie pojmowane.

Ryc, 225. Przekrój przez podwzgórze człowieka (A, B). ap – pętla konarowa, aph-are.i posterior hypothalami ath – jądro przednie wzgórza dm – jądro grzfcietowo-przy- środkowe, Ht i H2 – pola Forela i – jądra lejka lt – jądro boczne wzgórza mm – jądro przyśrodkowe ml – jądro suteczkowate mt – jądro przyśrodkowe wzgórza pm – jądro przedsuleczkowate,- pv – jądro przykomorowe so – jądro nadwzrokowe sth – jądro podwzgórzowe tm – jądro guzowo-suteczkowate (nucleus tuberomamil- laris) tmt – pasmo suteczkowo-wzgórzowe to – pasmo wzrokowe tu – jądra guza szarego vm – jądro brzuszno-przyśrodkowe zi – pole niepewne III – komora III. Według Clary z Bochenka-Reichera.

Złożoność budowy podwzgórza sprawia, że prawie każdy autor przystępując do opisu dzieli je na kilka części, Podziały te odbywają się na różnej zasadzie. Można więc dzielić je na części odpowiednio do szczegółów rzeźby (część optyczna, guzowa, suteczkowata), topograficznie na część przednią, środkową i tylną lub na część brzuszną i grzbietową, przykomorową i boczną, bogatą lub ubogą we włókna osłonkowe, na część przywspółczulną i współczulną, powiązaną z przysadką lub nie powiązaną itd.

Leave a Reply