You are here: Home > Mózg > Tętnice kręgowe (arteriae veitebrales)

Tętnice kręgowe (arteriae veitebrales)

Gdy chodzi o najlepiej przebadany układ krwionośny mózgu człowieka (u ssaków rozmieszczenie naczyń jest bardzo podobne), to jest on zasilany w krew przez dwie pary naczyń, obie zaczynające się niedaleko od serca: przez tętnice kręgowe oraz tętnice szyjne wewnętrzne.

Tętnice kręgowe (arteriae veitebrales) biorą początek z tętnicy podobojczykowej, niedaleko luku aorty. Stąd biegną one w górę przez szyję i wchodzą do jamy czaszki przez otwór potyliczny. W jamie czaszki widzimy je dalej tuż przy powierzchni brzusznej rdzenia przedłużonego. Mniej więcej na granicy rdzenia przedłużonego i mostu łączą się one ze sobą w jeden pień tętniczy, przylegający do brzusznej powierzchni mostu i znany jako tętnica podstawna (arteria basi- laris).

Tętnica podstawna oddaje w swoim przebiegu szereg naczyń (ryc. 57), do których powrócimy poniżej i na przednim końcu rozwidla się na dwie duże gałęzie, zwane tętnicami tylnymi mózgu [arteria cerebri posterior). Zaopatrują one w krew część potyliczną i skroniową półkul. Prócz tego od tętnic tylnych mózgu odgałęziają się ku przodowi naczynia, zwane tętnicą łączącą tylną {arteria communicans posterior). Gałązki te biegną ku przodowi po obu stronach podwzgórza, obejmując ciała suteczkowate, guz popielaty i kości siodełka tureckiego (seila turcica), po czym łączą się z drugim układem doprowadzającym krew do mózgu, z tętnicą szyjną wewnętrzną (arteria carotis interna), odgałęzieniem tętnicy szyjnej wspólnej.

Leave a Reply