You are here: Home > Mózg > Tętnica szyjna wspólna (arteria carotis communis)

Tętnica szyjna wspólna (arteria carotis communis)

Tętnica szyjna wspólna (arteria carotis communis) wybiega jako duży pień tętniczy z łuku aorty (arcus aortae) prosto ku górze. Mniej więcej w połowie szyi pień ten rozwidla się na tę t n i c ę szyjną wewnętrzną (arteria carotis interna) i zewnętrzną (arteria carotis externa). Tętnica szyjna zewnętrzna biegnie w szyi bardziej powierzchownie i rozgałęzia się dalej na szereg naczyń doprowadzających krew do skóry i mięśni głowy, do języka, gardła, ucha i oka.. Tętnica szyjna wewnętrzna ukryta jest nieco głębiej i przez specjalny kanał (canalis caroticus) przebijający kość klinową wchodzi do jamy mózgowej, nieco bocznie od siodełka tureckiego i podwzgórza.

Po wejściu do jamy mózgowej tętnica szyjna wewnętrzna biegnie, wijąc się wężowato, wśród rozgałęzień zatoki jamistej (str. 103). Pozwą- la to, być może, na wyrównywanie różnic w ciśnieniu krwi. Zaraz powyżej zatoki jamistej wysyła gałązkę do oczodołu {arteria ophthalmica), po czym rozgałęzia się. Najgrubsza gałąź przedłuża się w tętnicę mózgową środkową (arteria cerebri media], biegnącą do półkul wzdłuż szczeliny bocznej mózgu (szczeliny Sylwiusza). Ku przodowi odchodzi tętnica mózgowa przednia, biegnąca dalej między obydwiema półkulami w dnie szczeliny wielkiej mózgu. Lewą i prawą tętnicę przednią łączy anastomoza, zwana tętnicą łączącą przednią (arteria communi- cans anterior). Wreszcie do tyłu ‚wysyła tętnica szyjna wewnętrzna wspomnianą wyżej gałązkę łączącą ją z tętnicą podstawną (arteria basiiaris).

Leave a Reply