You are here: Home > Mózg > Szczelina Sylwiusza (tissura cerebri lateralis)

Szczelina Sylwiusza (tissura cerebri lateralis)

Przekrój trzeci {ryc. 28) ukazuje nam te same szczegóły budowy wewnętrznej mózgu. Zwróćmy jednak uwagę na powiększenie się blaszki przegrody przeźroczystej oraz na zmianę wzajemnego stosunku masy jądra ogoniastego i łupiny. Jądro ogoniaste wyraźnie zmalało, jądro łupiny rozrosło się. Na jego tle widoczne jest spoidło przednie (commissura anterior) w postaci niedużej wiązki.

Zwróćmy jeszcze uwagę na rozszerzoną w głębi bruzdę w sąsiedztwie przedmurza. Bruzda ta, to szczelina Sylwiusza (tissura cerebri lateralis), a odcinek kory przylegający do przedmurza to wyspa (insula), o której była już mowa poprzednio (str. 35).

Na przekroju czwartym (ryc. 29) w świetle komory pojawia się trzon- sklepienia (fornix, str. 49 – 50), rozdzielający się na dwa słupy (columnae fornicis). Obok nich widoczne jest spoidło przednie. Sama komora dzieli się na trzy części: komory boczne i nieparzystą komorę III. W dnie komory III widzimy skrzyżowanie nerwów wzrokowych (chiasma opticum).

Na przekroju tym widzimy także poważne zmiany w układzie jąder podstawowych. Jądro ogoniaste reprezentowane jest przez niedużą plamę szarej istoty, widoczną dość wysoko. Jest to przekrój ogona (coudtr), oddzielony grubą torebką wewnętrzną. Po jej drugiej stronie widzimy łupinę (putamen), przedmurze (claustrum) oraz twór dotychczas nie obserwowany: gałkę bladą (globus pallidus). Przylega ona do łupiny od strony przyśrodkowej, oddzielona cienką blaszką rdzenną (lamina medullar is) białej istoty. Białawy swój wygląd, kontrastujący z szarością łupiny zawdzięcza ona licznym pasmom włókien zmielinizowa- nych.

Leave a Reply