You are here: Home > Mózg > Szara istota w postaci „motyla”

Szara istota w postaci „motyla”

Rycina. 130 przedstawia nam przekrój poprowadzony o kilka milimetrów dalej ku przodowi. Rysunek szarej istoty w postaci „motyla” jest tu już silnie zatarty przez krzyżujące się drogi piramidowe, a rogi brzuszne rozpadają się. W miejscu zajmowanym przez nie w rdzeniu pojawia się istota siatkowata szara rdzenia przedłużonego (subsianfia grisea reti- culaiis).

W sznurach tylnych widzimy rozrost jąder pęczka smukłego i klinowatego (popularnie określanych jako jądra Goiła i Burdacha). Odpowiada temu zmniejszanie się, w miarę jak posuwamy się ku przodowi, ilości włókien w tych pęczkach. Włókna po prostu kończą się w swoich jądrach stopniowo. Z jąder klinowatego i smukłego z kolei wysuwają się, na razie w małej ilości, włókna łukowate (//brae arcuatae), zdążające lukiem ku dołowi i przyśrodkowi.

W miejscu, gdzie szukalibyśmy rogów tylnych, rozrasta się duże jądro pasma rdzeniowego nerwu trójdzielnego oraz towarzyszące mu pasmo tego nerwu. Przekrój następny (ryc. 131) przenosi nas na płaszczyznę położoną ku przodowi od skrzyżowania pasm piramid. Obraz przekroju różni się tu znacznie. Wszystkie włókna piramidowe skupione są w dwie wiązki po jądra pęczka klinowatego smukłego ciało powrózkowate

Istota siatkowata wiązka rdzeniowa n V i jej |ądro wiązka podłużna przyśrodkowa jądro n X ro oliwki pasmo .rdzeniowo- mózdżkowe jądro dodatkowe oliwki pasmo oliwkowo- ozdżkowe pasmo czerwienno- oliwkowe stronie brzusznej, tworząc na powierzchni rdzenia przedłużonego dwie widoczne gołym okiem wypukłości, zwane piramidami. Obok wiązki pi- ramidowej widoczne jest jądro łukowate (nucleus arcuatus) oraz płaskie, wygięte jądro dodatkowe oliwki (nucleus accessorius oiivae).

Leave a Reply