You are here: Home > Mózg > Studium struktury wewnętrznej mózgu

Studium struktury wewnętrznej mózgu

Pozostanie nam teraz trzon, na którym z przodu odróżnimy łatwo j ą- dro ogoniaste (nucleus caudaius) i w z g ó r z e (tbalamus), nasadkę i blaszkę czworacząz charakterystycznymi czterema wypukłościami. Obok, przylepione do wzgórz widnieją ciała kolankowate przyśrodkowe (corpus geniculatum mediale). Ku tyłowi, tuż obok blaszki czworaczej oglądamy nerw IV, bloczkowy (nervus trochlearis) oraz płaskie przejście z blaszki czworaczej w móżdżek: w środku płaska zasłona rdzeniowa przednia (velum medulläre anterius), sta- nowiąca strop komory IV, po bokach grube pasma białe konarów przednich móżdżku, czyli ramion łączących (brcichła conjunctiva). Jeszcze dalej ku bokowi przecięte są grube ramiona mostu (brachla cerebelli ad ponlcm). Zdążają one do mostu widocznego po stronie brzusznej. Opis tego tworu daliśmy już powyżej (str. 31), omawiając widok całego mózgu od sLrony brzusznej.

Pod zasłoną rdzeniową przednią przedstawiona jest komora IV, a raczej jej dno, zwane dołem czworobocznym (fossa rhomboidea), odsłonięte w całości wskutek usunięcia móżdżku. Starzy anatomowie dopatrywali się tu różnych szczegółów rzeźby, takich, jak np. pióro pisarskie (calamus scriptorius), rygielek (obex), prążki słuchowe (striae acusticae)r szare skrzydełko (ala cinerea) i in.

Studium struktury wewnętrznej mózgu nie byłoby jednak kompletne, gdybyśmy nie uzupełnili go przeglądem serii przekrojów poprzecznych. Niektóre szczegóły budowy mózgu są bowiem tak zrośnięte z innymi, że dadzą się obejrzeć tylko na przekrojach, które zarazem są cennym materiałem do zorientowania się w wzajemnym położeniu poznawanych tworów.

I tu najlepiej byłoby posłużyć się prawdziwym mózgiem, z którego odcinalibyśmy płytki grubości około 1 cm. W jego braku raz jeszcze muszą wystarczyć rysunki (ryc. 26).

Leave a Reply