You are here: Home > Mózg > Struktura na pograniczu rdzenia przedłużonego

Struktura na pograniczu rdzenia przedłużonego

Ciało czworoboczne jest dobrze rozwinięte, ponad nim twór siatkowaty. Bocznie od ciała czworobocznego (corpus trapezoides) widzimy niewielkie początki wstęgi bocznej (Jemn/scus lateralis), prowadzącej włókna słuchowe. W górnej partii przekroju obserwujemy znaną nam wiązkę przyśrodkową podłużną (fasciculus longitudinalis medialis) oraz wiązkę podłużną grzbietową Schiitza. Z ciałem czworobocznym zmieszana jest wstęga przyśrodkowa i pasmo czerwienno-oliwkowe {tractus rubro-olivan s). Na samym dole preparatu oglądamy duży most (pons], przez którego masę przebijają się w kierunku strzałkowym silne pęczki piramidowe. Poprzecznie biegną liczne włókna mostowo-móżdżkowe.

Przekrój przedstawiony na rycinie 139 przechodzi przez przedni koniec komory IV. W ścianach bocznych komory rzucają się w oczy przednie konary móżdżkowe, a głębiej drobne pasmo śródmózgowiowe nerwu

V, trójdzielnego i wiązki: podłużna przyśrodkowa oraz podłużna grzbietowa. Obok nich jądro zwane miejscem sinawym (locus coeruleus). Poniżej, można po bokach odszukać wstęgę boczną wraz z jej jądrem (nuc/eus !emnisci lateralis) (str. 212). Na granicy tworu siatkowatego oraz mostu rysuje się wyraźnie wstęga przyśrodkowa, rozłożona w tej okolicy w płaszczyźnie horyzontalnej. Obraz samego mostu oraz tworu siatkowatego nie odbiega zasadniczo od układu widocznego na rycinie 138. wiązka podłużna „przyśrodkowa pasmo czerwienno- oliwkowe m ił»

Rycina 140 daje obraz struktury na pograniczu rdzenia przedłużonego i śródmózgowia. Komora IV przechodzi w wodociąg (crguaeducius Sy7vii). W stropie jego oglądamy skrzyżowanie i wyjście nerwu IV, bloczkowego (neivus trochieaiis). Poniżej widzimy znane dobrze pasma podłużne, jądro miejsca sinawego, twór siatkowaty. Po bokach znajdujemy obie wstęgi, odchylające się ku górze i na boki. Położone głębiej konary móżdżkowe (ramiona łączące) przesuwają się w kierunku odmiennym, ku środkowi i dołowi w kierunku niewidocznego jeszcze na tej rycinie jądra czerwiennego. W moście, którego zasadnicza struktura niewiele się zmienia, widoczne jest przesuwanie się wiązek piramido- wych na boki. Całkiem bocznie położone ramiona mostu na tym przekroju się kończą.

Rycina 140 przedstawia przekrój przez śródmózgowie. Podajemy ją jednak tutaj ze względu na jej bliski związek i ciągłość z układem struktur rdzenia przedłużonego. Odnajdujemy tu większość znanych nam pasm biegnących przez rdzeń przedłużony, z tym jednak, że ulegają one przemieszczeniu. Nowością w stosunku do przekrojów oglądanych poprzednio jest pojawienie się w stropie wodociągu ciał czworaczych tylnych (colliculi posteriores), do których dochodzą włókna wstęgi bocznej (słuchowej).

Leave a Reply