You are here: Home > Mózg > Struktura mózgu

Struktura mózgu

Jest to tkanka komory III (teia chorioiclea venłriculi III), jakby język luźnie bardzo utkany z elementów łącznotkankowych opon mózgowych, łączący się ze splotem naczyniastym. Usuwamy i tę zasłonę, i oto odstania się przed nami wnętrze szczelinowatej komory III.

Zacznijmy od przypomnienia szczegółów już poznanych. Z przodu widzimy wyraźnie przegrodę przeźroczystą oraz przylegające do niej słupy sklepienia. Obok nich poprzeczna biała wiązka – to spoidło przed- n i e (commissuro anteiioi). Widoczna jest także dobrze głowa jądra ogoniastego, prążek krańcowy oraz tylno-dolny odcinek odnogi sklepienia. Nowością jest odsłonięcie w całej okazałości wzgórz (thalami), ukrytych dotąd pod innymi tworami,

W środku między wzgórzami czernieje komora III, obramowana przez dwa białe prążki rdzenne (siricr medullaris – nie mylić z prążkiem krańcowym). Prążki te ku tyłowi rozszerzają się w dwa nieduże guzki: to jądra wędzidełkowe albo uzdeczki (habenulae) wraz z łączącym je spoidłem (commissura habenularum). Pod nimi widoczne jest małe spoidło tylne (commissuia posierior). Obok zwraca na siebie uwagę nasadka mózgowa (epiphysis) czyli szyszynka (corpus pineale). Głębiej pod szyszynką ukazuje się blaszka cz w oracza (/aminaąuadrigemina) stanowiąca już pokrywę śród- mózgowia (/ecium).

Omówiony preparat jest ostatnim z tej serii. W celu dalszego obejrzenia struktur mózgu możemy jeszcze wypreparować pień mózgu obejmujący rdzeń przedłużony, most, śródmózgowie, międzymózgowie i ewentualnie jeszcze jądra prążkowane. W tym celu musimy odciąć i odrzucić resztę pozostałej jeszcze kory oraz móżdżek.

Leave a Reply