You are here: Home > Mózg > Statocysty

Statocysty

Najbardziej typowa statocysta podobna jest do małego pęcherzyka wypełnionego płynem, Z płynu tego wykrystalizowuje mały kamyczek zwany statołitem (gr. lithos kamień). Na dolnej stronie ba- nieczki, na jej dnie, zgrupowane są urzęsione komórki zmysłowe, obficie oplecione przez zakończenia nerwowe. Inne włókienka dochodzą do komórek wyścielających ściany boczne. Jak długo zwierzę znajduje się w normalnej, zrównoważonej pozycji, statołit spoczywa dzięki działaniu siły ciążenia na po- duszeczce z rzęsek, Zwierzę odczuwa wtedy miłe i kojące poczucie równowagi i zachowuje się spokojnie. Gdy zwierzę przechyli się, stato- lit uciska na czuciowe włoski ukośnie lub, je- żeli przechylenie było dość silne, stacza się z poduszeczki na ścianę boczną i naciska inne komórki niż w pozycji zrównoważonej. To pobudza układ mięśniowy do wykonania ruchów przywracających równowagę. Zwierzę uspokaja się aż do momentu następnego przechylenia (ryc. 187).

Statocysty spotykamy u przedstawicieli wszystkich typów zwierząt, od jamochłonów aż po kręgowce. Mają je nawet rośliny, u których występują komórki ze skrobią ruchomą – ziarenkami skrobi, które mogą pod działaniem siły ciążenia przemieszczać się dość łatwo w obrębie komórki i zależnie od położenia rośliny naciskać różne partie plazmy przy ścianie komórki. Zupełnie pozbawione statocystów są tylko gatunki, dla których położenie ciała jest obojętne: pasożyty wewnętrzne, koralowce, ukwiały i niektóre inne zwierzęta prowadzące osiadły tryb życia.

Leave a Reply