You are here: Home > Mózg > Składniki cytoplazmy

Składniki cytoplazmy

Z elementów niespecyficznych dla komórki nerwowej, lecz spotykanych także w komórkach innych tkanek, wymienić należy mitochondria oraz aparat siateczkowy Golgiego. Mitochondria spotykamy w całej cytoplazmie, nie wyłączając wypustek komórki w postaci malutkich pałeczek lub ziarenek. Ilość ich zmienia się z wiekiem i z rodzajem komór- ki. Przypisuje się im ważną rolę w procesach utleniania i w ogóle przemiany materii. Pewną rolę w przemianie materii odgrywa także aparat siateczkowy Golgiego, występujący w postaci rozgałęzionych w cytoplazmie kanalików. Aparat ten w komórkach zwojowych jest zwykle dobrze rozwinięty (ryc. 65}.

Z innych składników cytoplazmy wymienić należy jeszcze substancje barwnikowe, spotykane w niektórych ośrodkach mózgowych stale, choć w różnej ilości. Tak jest np. w istocie czarnej (substantia nigra), miejscu błękitnym (iocus coeiuleus) itp. Są to czarne melaniny. W komórkach korowych (i innych) znajdujemy barwniki żółtozielone lub czerwonawe, o strukturze zbliżonej do tłuszczów, zwane łipochromami lub lipofuscynami. Ilość ich wzrasta w starości.

W niektórych komórkach, zwłaszcza w podwzgórzu, spotyka się w cytoplazmie komórek nerwowych także kropelki lub ziarenka neurosekre- tu, substancji wydzielanej przez te komórki, prawdopodobnie jako wydzielina o charakterze hormonalnym.

Całość komórki nerwowej opięta jest cienką błoną, której istnienie było przedmiotem dyskusji (Cajal bronił tezy o jej istnieniu), aż do ostatecznego stwierdzenia jej obecności przez mikroskop elektronowy.

Leave a Reply