You are here: Home > Mózg > Silne podrażnienie kory ruchowej

Silne podrażnienie kory ruchowej

Różnice fizjologiczne obserwujemy także w wypadkach zniszczenia pewnych partii kory ruchowej. Uszkodzenie pola 4 pociąga za sobą porażenie wiotkie – kończyna zwisa bezwładnie. Uszkodzenie pola 6, dzięki łączności z układem pozapiramidowym daje efekt odmienny – niedowład kurczowy, czyli spastyczny. Przy dużym nasileniu bodźca elektrycznego, a także jako skutek ucisku blizny pozostałej po urazie, dochodzi do stanów padaczkowych.

Silne podrażnienie kory ruchowej może prowadzić do szeregu skurczów następujących po sobie. Zjawisko to polega na krążeniu impulsów wewnątrz kory po zamkniętych pierścieniach neuronów. Wszystkie opisane zjawiska sprawiają, że reakcje kory ruchowej na zadrażnienia są bardzo zmienne.

Układ piramidowy jest nabytkiem ssaków i dopiero u człowieka osiąga opisany powyżej szczebel rozwoju. U innych ssaków jest on rozwinięty znacznie słabiej. Przekrój wiązki piramid w odsetkach przekroju rdze- nia szyjnego wynosi u człowieka 30%, u małpy kapucynki (Cebus) 20%, u psa 8-10%, u dydelfa ledwie 3,5%. Podobnie ilość włókien: u człowieka naliczono ich przeszło milion, u psa 280 000, u myszy 34 000, Drogi piramid mogą też być różnie rozmieszczone, W rdzeniu kopytnych, gryzoni i stekowców biegną w sznurach tylnych, u mięsożernych i naczelnych w sznurach bocznych. Różna też jest ich rozciągłość w rdzeniu. U wielu niższych kręgowców sięgają tylko do zgrubienia szyjnego. Nawet u psa nie sięgają, jak się zdaje, dalej jak do zgrubienia lędźwiowego.

Leave a Reply