You are here: Home > Mózg > Schemat powstawania zmian potencjału

Schemat powstawania zmian potencjału

Zaburzenie tego układu towarzyszy nie tylko uszkodzeniom, ale i przebiegającym przez włókno impulsom. Dla zbadania tych zjawisk odsłaniamy żywe włókna nerwowe – dla współczesnej techniki eksperymentalnej jest to dość łatwe – i przykładamy do niego dwie elektrody.

Ryc, 86. Schemat powstawania zmian potencjału pod wpływem przechodzącego przez włókno impulsu. Według Gardnera. połączone z odpowiednio czułym galwanometrem lub oscylografem. Gdy przez włókno przebiega impuls nerwowy, galwanometr wychyla się najpierw w lewo, potem wraca do położenia zerowego i wychyla się raz jeszcze w prawo (ryc. 86). Trwa to zjawisko kilka milisekund, różnice potencjałów wynoszą dziesiątki miliwoltów. Świadczy ono o tym, że w momencie przebiegania impulsu zmienia się potencjał na powierzchni włókna na przeciwny, a więc ujemny, który powoduje wychylenia strzałki galwanometru.

Po przejściu impulsu dodatni potencjał powierzchni włókna powraca powoli do stanu pierwotnego. Galwanometr wykazuje jeszcze przez kilkadziesiąt milisekund nieduże odchylenia, około 1 miliwolty, po czym wraca do normy. Gwałtowne wychylenia krzywej przy przejściu impulsów po zadziałaniu bodźca noszą nazwę iglic (ang. s p i k e).

Badanie prądów czynnościowych włókna nerwowego pozwoliło na stwierdzenie wielu właściwości przewodnictwa impulsów. Okazało się np., że impulsy biegną we włóknach nerwowych dość szybko po sobie, kilkaset impulsów na sekundę. Najszybciej po sobie biegną impulsy w nerwie słuchowym, bo aż do 1000 na sekundę. Jeszcze większe przyspieszenie rytmu ich przebiegu nie jest możliwe, gdyż we włóknach, tak jak i w całej komórce, występuje okres refrakcji, bezwzględnej i względnej, który uniemożliwia przejście następnego impulsu wcześniej niż okres refrakcji minie.

Leave a Reply