You are here: Home > Mózg > Ryby kostnoszkieletowe (Teleoslei)

Ryby kostnoszkieletowe (Teleoslei)

Na specjalną uwagę zasługują nerwy fragmentu sąsiadującego z rdzeniem przedłużonym. Nerwy grzbietowe tego odcinka zanikają i tylko niekiedy występują w postaci zmarniałej. Pozostają nerwy brzuszne, które noszą nazwę nerwów potylicznych. Zanik nerwów grzbietowych jest wyrazem wciągania przedniego odcinka rdzenia w obręb rdzenia przedłużonego, odgraniczonego zewnętrznie przez potylicę. Wciągnięte nerwy wytworzą później nerw XII, podjęzykowy. U żariaczy unerwiają one obszar przed płetwą piersiową.

Ryby kostnoszkieletowe (Teleoslei) są grupą obejmującą olbrzymią ilość gatunków, prowadzących bardzo rozmaity tryb życia: są tu gatunki mało ruchliwe, denne obok zwinnych rabusiów, formy głębinowe, planktoniczne itd. Nic wiec dziwnego, że mózgi tych zwierząt odznaczają się wielką rozmaitością postaci. VIy posłużymy się opisem mózgu pstrąga (SaJmo fario) (ryc. 40), jako przedstawiciela tej grupy.

Analiza mózgu pstrąga doprowadza rychło do odkrycia szeregu różnic w porównaniu z mózgiem żarłacza. Przede wszystkim dotyczy to proporcji poszczególnych odcinków. Kresomózgowie pstrąga jest małe i zupełnie odmiennie ukształtowane. Istnieje tu opuszka węchowa (bulbus olfactorius) oraz jej szypułka (pedunculus oliac- łorius), niekiedy np. u karpia bardzo długa i płat węchowy (fobus olfactorius), lecz rozwój półkul idzie zupełnie innym torem. Nie wytwarzają się półkule w postaci pęcherzyków otaczających jamę komór bocznych, lecz dwa guzy substancji nerwowej, odpowiadające częściowo jądrom podstawowym, częściowo ścianie półkul. Guzy te leżą w podstawie mózgu (ryc. 41) i tworzą dno połączonych komór kresomózgowia. Strop i ściany tej wspólnej komory zbudowrane są z blaszki ependymal- nej (str. 129), podobnej do warstwy nabłonka wyściółkowego w stropie komory III i IV. Blaszka ta zwykle odrywa się przy preparowaniu mózgu, tak jak to narysowano na ryc. 40, gdzie widoczne są jądra podstawowe przez otwór powstały po oderwaniu stropu ependymalnego. Opisane ukształtowanie nosi nazwę eks wersji kresomózgowia i jest typowe dla ryb kostnoszkieletowych. Formy pośrednie, z częściową ekswer- sją, spotyka się u ryb kostołuskich (Chondrostei).

Leave a Reply