You are here: Home > Mózg > Rozumowanie Manouvriera

Rozumowanie Manouvriera

Założenie przyjęte przez Manouvriera podkreślało pewną dwoistość struktury mózgu i dawało możność obliczania obu składników masy mózgu osobno. Manouvrier podjął ten trud, wprowadzając techniczną poprawkę: jako podstawy obliczeń użył nie ciężaru ciała, lecz jego części, a mianowicie kości udowej. Poprawka ta miała na celu wyeliminowanie z masy ciała części zupełnie biernych, jak np. sierść, treść jelit, tłuszcz. Kość udowa miała być reprezentantem szkieletu, układu związanego ściśle z motoryką zwierzęcia zarządzaną z mózgu. Naśladowcy Manouvriera użyli także zamiast kości udowej serca i wątroby.

Rozumowanie Manouvriera było następujące: jeżeli weźmiemy dane odnoszące się do dwu osobników (lub średnie z dwu grup osobników) o „inteligencji” w założeniu równej, a różniących się wielkością, to możemy ułożyć równanie: m :F=(E – E’) :(F – F)

(m oznacza część mózgu związaną ściśle z motoryką ciała, F i F – ciężar kości udowej, E i E’ jak poprzednio ciężar mózgu). Z tego możemy wyliczyć łatwo m: {L – E’) F m = T-T

Znając m, obliczamy i, bo i – E – m i jest w założeniu (równa „inteligencja”) równe dla obu zwierząt, więc w dalszym ciągu można obliczyć m’ = E’ – i

Leave a Reply