You are here: Home > Mózg > Różnicowanie się komórek

Różnicowanie się komórek

Analogiczne przemiany w charakterze komórek pochodzących z cewki nerwowej odbywają się nie tylko w ścianach rdzenia i mózgu, ale także wśród komórek listwy nerwowej, które odłączyły się już wcześniej od zamykającej się cewki nerwowej. Różnicują się one tak samo na spongio- blasty i neuroblasty, choć dalsze ich przemiany przebiegają nieco odmiennie. Spongioblasty w większości przeistaczają się w komórki Schwanna, towarzyszące włóknom nerwów rdzeniowych i mózgowych, neuroblasty zaś przetwarzają się częściowo w „jednobiegunowe” komórki zwojów międzykręgowych, częściowo zaś wywędrowują do tworzących się zwojów układu wegetatywnego. Komórki epenclymalne nie tworzą się z tych elementów.

Różnicowanie się komórek idzie równolegle do zmian w morfologii zewnętrznej, które stopniowro doprowadzą do wykształcenia dorosłej postaci rdzenia i mózgu. Gdy chodzi o rdzeń, to typowy jest tu nierównomierny rozwój ścian cewki nerwowej. Ściana brzuszna i grzbietowa pozostają cienkie, podczas gdy ściany boczne od początku już znacznie grubieją i gromadzą w sobie prawie cały materiał komórkowy. Światło rurki nerwowej przybiera kształt pionowej szczeliny. W nieco późniejszym okresie pojawia się na ścianach bocznych płytki rowek, którego przedłużenie widoczne jest także w części mózgowej cewki aż po podwzgórze. Rowek ten, zwany bruzdą graniczną (sulcus Umitans), oddziela część brzuszną rdzenia, zwaną płytą podstawową, od części grzbietowej zwanej płytą skrzydłową. Podział ten uzasadniony jest fizjologicznie: płyta podstawowa skupia w sobie elementy motoryczne, ruchowe, z których stopniowo wykształcą się rogi przednie (brzuszne) rdzenia (str. 178). Płyta skrzydłowa jest obszarem zajętym przez elementy czuciowe, wiążące się z komórkami czuciowymi zwojów międzykręgowych.

Leave a Reply