You are here: Home > Mózg > Różne zwierzęta wykazują rozmaity stopień zaradności życiowej

Różne zwierzęta wykazują rozmaity stopień zaradności życiowej

W części przedniej półkuli małpy obserwujemy prostą iissura principalis oraz otaczającą ją od tyłu, dwuczęściową iissura arcuala. W części tylnej półkuli widoczne są dwie bruzdy: iissura parieio-occipitalis, będąca odpowiednikiem iissura lateralis i coronalis psa tudzież sulcus lunatus, odgraniczający potyliczne pole wzrokowe (małpy mają wzrok bardzo dobry). Na stronie przyśrodkowej zauważamy iissura splenialis oraz, w okolicy potylicznej, rozwidloną iissura calcarina. wielkość mózgu

Jest rzeczą powszechnie wiadomą, że różne zwierzęta wykazują rozmaity stopień zaradności życiowej, nazywanej często „inteligencją”. Równie powszechnie wiemy, że mózg uważany za narząd tejże „inteligencji”, jest u rozmaitych zwierząt i ludzi bardzo zmiennej wielkości: mózg myszy jest mniejszy niż mózg psa, ten zaś mniejszy jest od mózgu goryla. Jeszcze większe są mózgi człowieka, słonia i wieloryba. Mózg kobiety jest mniejszy niż mózg mężczyzny, a mózgi poszczególnych ludzi różnią się nieraz o setki gramów. Stąd krok już tylko do postawienia pytania, czy istnieje jakaś współzależność między wielkością mózgu a jego sprawnością („inteligencją”) oraz, jeżeli taki związek istnieje, czy da się on ująć liczbowo i wyrazić pewną formułą matematyczną?

Próby odpowiedzi na te pytania muszą opierać się na możliwie bogatym materiale statystycznym, określającym dokładnie wielkość mózgu poszczególnych zwierząt. Liczby te możemy zdobyć najłatwiej ważąc mózgi. Waga określa bowiem wielkość mózgu dość dokładnie – tym bardziej, że jak wykazały badania nad mózgami zwierząt głodzonych, wahnięcia w ciężarze mózgu wskutek lepszego lub gorszego wyżywienia są minimalne.

Próbkę materiału statystycznego podaje nam tabela 1. Zebrano w niei dane o ciężarze mózgu kilkunastu znanych zwierząt, wybrane z obszerniejszego materiału. Są to najlepiej pod tym względem poznane zwierzęta ssące oraz kilka danych o innych kręgowcach, przytoczonych dla porównania.

Leave a Reply