You are here: Home > Mózg > Róg tylny

Róg tylny

W przyśrodkowej ścianie komory bocznej, pod przednim odcinkiem ciała modzelowatego kryje się jeszcze jeden ważny szczegół: niewielki otwór prowadzący z komory bocznej do komory III – otwór między komorowy (foramen interventriculare), potocznie zwany też otworem Monroëgo.

Pozostał nam jeszcze do omówienia róg tylny. Ściany tego odcinka nie przedstawiają jednak wiele ciekawego. Zwraca uwagę tylko jedna wyniosłość ściany, przypominająca nieco jakby pazur jakiegoś ptaka, przylepiony do ściany przyśrodkowej. Jest to ostroga ptasia (calcar avis), wyniosłość odpowiadająca bardzo głębokiej bruździe ostrogowej (iissura calcarina), którą można zaobserwować na przyśrodkowej powierzchni półkuli (ryc. 23).

Zwróćmy także uwagę, że w tej wysokości tylne części półkul są rozchylone na boki przez wciskający się tu móżdżek. W dalszym ciągu preparowania wycinamy ciało modzelowate zasłaniające nam widok środka mózgu. Na rycinie 10 pozostał z niego tylko plat (splenium) z tyłu, a z przodu przecięty w poprzek dziób {rostrum). Usunięcie ciała modzelowatego pozwala nam zaobserwować dobrze pod- wojną, cienką ściankę przegrody przeźroczystej oraz dochodzące do niej sklepienie (iornix). Ze względu na zawiłą budowę tego narządu poświęćmy mu nieco więcej uwagi.

Jako punkt wyjścia przyjmiemy formację hipokampa. Znajdziemy ją na przyśrodkowej stronie skroniowego płatu półkuli lub, jak kto woli, w przyśrodkowej ścianie dolnego rogu komorv. Oglądając mózg od zewnątrz widzimy w tej okolicy głęboką bruzdę hipokampa {lissura hippocampi), będąca przedłużeniem rowka ciała modzelowate- g o (sulcus corporis callosi). Rozchylając tę bruzdę, lub przecinając korę w tej okolicy zobaczymy, że w głębi tej bruzdy kryje się wcale duża partia kory ukryta pod towarzyszącym szczelinie hipokampa zawojem hipokampa (gyrus hippocampi). Ta ukryta kora nazywana jest r o- giem Ammona (cornu Ammonis). Ma ona osobliwą budowę, którą opiszemy w części szczegółowej. Tutaj zaobserwujemy tylko, że włókna oslonkowe, tworzące białą istotę rogu Ammona, zbierają się na jego brzegu, tworząc tam coś w rodzaju falbany. Nosi ona nazwę strzępka hipokampa {Umbria hippocampi). Obok widoczny jest fragment splotu naczyniastego.

Leave a Reply