You are here: Home > Mózg > Rodzaje splotów nerwów

Rodzaje splotów nerwów

Dwanaście par nerwów piersiowych nie tworzy splotu. Unerwiają one część mięśni klatki piersiowej i brzucha oraz odpowiednie partie skóry, opłucnej i jamy brzusznej.

Splot nerwowry spotykamy znowu w odcinku lędźwiowym. Splot lędźwiowy (plexus lumbalis) łączy w sobie nerwy lędźwiowe. Ważniejsze wychodzące z niego nerwy to nerw b i o d r o w o-p odbrzusz- n y (nervus ilio-hypogastricus) dążący do mięśni bocznych brzucha oraz skóry na biodrze i w okolicy pachwiny. Nerw zasłonowy (nervus ob- łuratorius) unerwia mięśnie przywodzące uda i skórę na jego medialnej powierzchni. Nerw udowy (nervus iemoralis) biegnie do mięśni prostujących udo oraz do skóry na powierzchni przedniej uda. Jego odgałęzienie zwane nerwem u d o w o-g o 1 e n i o w y m (nervus saphenus) sięga aż do palucha stopy. Nerw b i o d r o w o-p achwinowy (nervus ilio-in- guinalis) oraz nerw p 1 c i o w o-u d o w y (nervus genito-iemoraiis) prowadzą włókna do narządów rozrodczych.

Splot krzyżowy (plexus sacralis) obejmuje nerwy od L5 do S3. Wychodzą z niego nerw skórny uda tylny (nervus cufaneus iemo- ris posterior) do skóry tylnej powierzchni uda, pośladków i krocza. Największy z nerwów to nerw kulszowy (nervus ischiadicus) unerwiający część mięśni miednicy, mięśnie zginacze i przywodzące uda oraz staw biodrowy. Dzieli się on dalej na nerw piszczelowy (nervus tibialis) i nerw strzałkowy wspólny (nervus peroneus communis). Nerw piszczelowy unerwia mięśnie zginacze goleni oraz część mięśni stopy, stawy i kości podudzia, skórę łydki i części stopy. Nerw strzałkowy kilkoma gałęziami zdąża do stawu kolanowego i skóry kolana oraz bocznej strony goleni, częściowo do skóry stopy i palców oraz do mięśni wypro- stnych goleni, mięśni i stawów stopy.

Splot sromowy (plekus pudendus) składający się z nerwów krzyżowych S3 i S4 unerwia okolicę krocza, odbytu, moszny oraz prącia lub łechtaczki.

Splot guziczny, obejmujący ostatnie nerwy krzyżowe i nerw gu- ziczny oddaje gałązki do skóry i mięśni okolicy guzicznej, a u większości ssaków także do ogona.

Nerwy rdzeniowe wchodząc do splotów rozdzielają się wielokrotnie i przyłączają swoje odgałęzienia do różnych nerwów. Niemniej jednak każdy z tych nerwów – co szczególnie dobrze widoczne jest w odcinku tułowiowym – unerwia czuciowo obszar skóry w postaci paska otaczającego tułów w poprzek. Obszar taki nosi nazwę dermatomu.

Dermatomy ułożone są w odcinku tułowiowym segmentalnie jeden za drugim (ryc. 18), W odcinkach połączonych z kończynami i w samych kończynach porządek ten zaciera się. Zakłócenie to da się jednak sprowadzić do układu metamerycznego, gdy odpowiednio ustawimy całe ciało. Dermatomy biegną wtedy wzdłuż kończyn.

Leave a Reply