You are here: Home > Mózg > Regeneracja włókna

Regeneracja włókna

Degeneracji wallerowskiej towarzyszy zwyrodnienie wstępujące, idące w kierunku komórki. W samym kadłubie obserwuje się przesunięcie jądra, zwiększenie ilości mitochondriów, zaburzenia w układzie ciałek Nissla oraz skurczenie się kadłuba i jądra.

Regeneracja włókna wychodzi zawsze z przeciętego kikuta (ryc. 72). Wyrastają stąd liczne cienkie włókienka, zakończone kolb- kowatymi guzkami. Równocześnie widzimy szybki, gwałtowny rozrost komórek Schwanna. Wyrastające z kikuta włókienka rosną chaotycznie, w różnych kierunkach, także wstecz i wzdłuż kikuta, nieraz na dalekie odległości.

Często tworzą „spirale Perroncita” i sploty zwane nerwiakami (neuroma). Decydującym czynnikiem dla udania się regeneracji jest zagadnienie, czy włókienka te trafią do komórek Schwanna pozostałych po zdegene- rowanym włóknie. Jeżeli tak się stanie, włókienka wrastają dość szybko wzdłuż komórek Schwanna do unerwionego przedtem narządu i okrywają się osłonką. Stąd duże znaczenie przy opatrunku dokładnego zszycia przeciętych nerwów. Regenerację może uniemożliwić zbyt daleka odległość końców, zbliznowacenie tkanką łączną, wytworzenie się nerwia- ków lub inne przeszkody.

Regeneracja tkanki nerwowej w mózgu i rdzeniu jest przedmiotem dyskusji. Wielu chirurgów zaprzecza jej możliwości, inni cytują wypadki, gdzie regeneracja taka nastąpiła z przynajmniej częściowym odzyskaniem funkcji.

Na koniec naszych rozważań nad komórką nerwową przyjrzyjmy się jeszcze formom występowania zespołów takich komórek. Komórki nerwowe pracują bowiem z reguły nie w pojedynkę, lecz zespołowo i odpowiednio do tego rozmieszczone są w’ układzie nerwowym. Zespoły takie stanowią podstawowe pojęcia anatomii i fizjologii układu nerwowego. Są to: jądro nerwowe, zwój nerwowy, nerw, pasmo nerwowe zwane też wiązką, kora, spoidło, skrzyżowanie, istota biała i szara.

Leave a Reply