You are here: Home > Mózg > Reakcje na bodźcce

Reakcje na bodźcce

Przebieg specyficznej reakcji – na bodziec o natężeniu oczywiście większym od wartości progowej – odbywa się w pewien stereotypowy sposób. Reakcja nie występuje bezpośrednio po zadziałaniu bodźca, lecz po pewnej chwili, trwającej kilka do kilkudziesięciu milisekund {tysięcznych części sekundy). Czasami zwłoka ta może trwać i dłużej, np. dla gruczołów żołądka aż 5 minut. Czas ten zależy od właściwości badanej komórki. Nazywamy go okresem refrakcyjnym lub okresem utajonego pobudzenia.

W ciągu trwania okresu refrakcyjnego komórka staje się niepobudli- wa. Bodziec powtórzony bezpośrednio po pierwszym, w ciągu czasu utajonego pobudzenia, nie wywołuje żadnego efektu. Jest to okres refrakcyjny bezwzględny. Po upływie pewnego czasu – od 1 do kilku milisekund – przechodzi on w okres refrakcji względnej. Pobudliwość komórki wraca, lecz tylko dla bodźców silniejszych. Po dalszych kilku milisekundach następuje okres pobudliwości wzmożonej i reakcja.

Odkrycie prawa progu wysunęło na forum zainteresowania zagadnienie bodźców słabych, podprogowych, czyli subminimalnych. Czy odbijają się one od zadrażnionej komórki bezskutecznie, czy zostawiają w niej jakiś ślad? Doświadczenia dowiodły, że nie mijają one całkiem bez echa. Jeżeli zastosujemy taki bodziec kilka lub kilkanaście razy, szybko po sobie, to wywołają one taką samą reakcję jak jeden bodziec nad- progowy. Działanie ich sumuje się. Tłumaczymy sobie to tym, że bodziec podprogowy, aczkolwiek nie powoduje reakcji, to jednak obniża nieco wartość progową komórki. Przy odpowiednio dużej ilości bodźców podprogowych wartość ta obniży się aż do poziomu bodźca pierwotnie zbyt słabego, by reakcję wywołać. Oczywiście umożliwi to powstanie reakcji, lecz w sposób nieco odmienny. W takim wypadku nie występuje okres refrakcji, lecz przeciwnie, okres wzmożonej pobudliwości.

Leave a Reply