You are here: Home > Mózg > Rdzeń kręgowy (medulia spinaiis)

Rdzeń kręgowy (medulia spinaiis)

Rdzeń kręgowy (medulia spinaiis) otaczający kanał środkowy (cttnaUs centralis) jest przedłużeniem mózgu i ostatnią częścią ośrodkowego układu nerwowego.

Ten prosty, niemal schematyczny układ części mózgu i komór żaby musimy teraz przenieść na mózg człowieka. Jako oś orientacyjną obieramy sobie do tego celu układ komór mózgowych, przedstawionych na rycinie w postaci odlewu. Odiew taki sporządza się wypełniając umiejętnie komory roztopionym metalem Wooda, który jest ałia- żem o temperaturze topnienia 60’C. Po zastygnięciu metalu usuwa się zbędne już teraz ściany mózgu i odsłania tym samym kształt komór. Na rycinie przedstawiającej odlew pominięto jedną z komór bocznych oraz kanał środkowy.

Oglądając odlew możemy rozpoznać wszystkie występujące u płazów odcinki układu komór. Od tyłu widzimy więc komorę IV w postaci nieregularnej piramidy z dwoma bocznymi uchyłkami. Na rycinie 12, przedstawionej już poprzednio, stwierdzimy, że dno komory IV stanowi rdzeń przedłużony oraz most, strop zaś komory tworzy móżdżek. Nowością jest wspomniany powyżej most, którego płazy nie posiadają ani śladu.

Ku przodowi komora IV przechodzi w wodociąg Sylwiusza, przebijający śródmózgowie. U człowieka ma on kształt wąskiego kanalika – dlatego właśnie nazwano go wodociągiem. U żaby i innych zwierząt (także ssących, np. u psa), jest większą lub mniejszą komorą. Strop wodociągu tworzy blaszka czworacza (lamina quadrigemina), odpowiadająca poznanej u płazów pokrywie wzrokowej, Boki i dno, podobnie jak u żaby tworzy nakrywka (legmentum). Nowością są konary mózg u (pedunculi cerebri), występujące dopiero u ssaków.

Leave a Reply