You are here: Home > Mózg > Przesunięcie kanału środkowego (canalis cenLralis)

Przesunięcie kanału środkowego (canalis cenLralis)

Nowością dla studiującego ten przekrój jest przesunięcie kanału środkowego (canalis cenLralis) wraz z towarzyszącą mu istotą szarą. Na Ile istoty szarej wyodrębnia się jądro nerwu podjęzykowego (XII nervus hypoglossus) oraz jądra grzbietowe nerwu błędnego (nucleus originis dorsalis nervi vagi). Z jądra nerwu XII wychodzą ku dołowi i nieco ku bokom pęczki włókien tego nerwu. Po bokach istoty szarej środkowej, nieco ku górze, przebiega niewielka wiązka samotna (fasciculus solitarius) wraz z towarzyszącym jej jądrem.

Po bokach wstęgi przyśrodkowej rozciąga się w tej płaszczyźnie duże pole zajęte przez twór siatkowaty (lormatio reticularis). Obok, bliżej powierzchni, widoczne są włókna pasm rdzeniowo-móżdżkowego i rdzeniowo-oliwkowego.

Na przekroju następnym (ryc. 132) widoczny jest ciąg dalszy struktur już poznanych. Znajdujemy więc po stronie brzusznej pasma włókien piramidowych, nad nimi wstęgę przyśrodkową i szew, nieco ku bokowi jądra dodatkowe oliwek. Po stronie grzbietowej widoczne są jeszcze jądra pączka klinowatego i smukłego oraz wiązki rdzeniowej nerwu trójdzielnego.

Prócz tego występuje na omawianym przekroju szereg nowych szczegółów. Rzucają się w oczy jądra oliwkowe w postaci jakby zmiętych wielokrotnie worów wypełnionych włóknami białej istoty. Od zewnątrz otaczają je włókna wiążące oliwki z jądrem czerwiennym przez pasmo rdzemowo- móżdżkowe pasmo oliwkowo móżdżkowe pasmo czerwienno- oliwkowe jądro oliwki ądro dodatkowe oliwki stęga przyśrodkowa pasmo oliwkowo-czerwienne (tractus olivo-rubralis). Jądra oliwkowe tworzą na powierzchni rdzenia przedłużonego wypukłości, porównywane ongiś przez anatomów włoskich do owocu oliwki – stąd nazwa.

Leave a Reply