You are here: Home > Mózg > Przekrój rdzenia przedłużonego tuż na pograniczu rdzenia

Przekrój rdzenia przedłużonego tuż na pograniczu rdzenia

Rycina 129 przedstawia nam przekrój rdzenia przedłużonego tuż na pograniczu rdzenia. Istota szara zachowuje tu jeszcze kształt „motyla’’, z tym jednak, że rozrywa jej kontur silna wiązka włókien drogi piramid. Przechodzi tu ona ze swego położenia w sznurach bocznych na stronę brzuszną. Tu łączy się z brzuszną, nie skrzyżowaną częścią tej samej drogi i w tym położeniu będziemy ją spotykać w całym niemal rdzeniu przedłużonym. W odciętym rogu przednim pojawia się w tej samej płaszczyźnie jądro nerwu dodatkowego (nucleus nervi accessorii).

Duże zmiany zachodzą w części grzbietowej. Rogi grzbietowe rozchylają się szeroko, a w przedłużeniu istoty galaretowatej rdzenia (substan- tia gelatinosa) ukazuje się jądro pasma rdzeniowego nerwu trójdzielnego (nucleus tractus spinalis nervi irigemini). Towarzyszy mu pod powierzchnią pasmo rdzeniowe tegoż nerwu, o nieco jaśniejszym zabarwieniu. Sznury grzbietowe (tylne) rozszerzają się, a wśród ich włókien ukazuje się szare jądro pęczka klinowatego (nec/eus cuneatus Burdach) oraz pęczka smukłego (nucleus gracilis Goli), W jądrach tych kończą się włókna pasma sznurów tylnych. Pęczki smukły i klinowaty są wyraźnie oddzielone.

W sznurach bocznych wyróżniają się nieznacznie drogi rdzeniowo- móżdżkowe oraz rdzeniowo-oliwkowe, Wiele innych dróg np. czerwień- no-rdzeniowe, pokrywowo-rdzeniowe, przedsionkowo-rdzeniowe przebiega nie odróżniając się wyglądem. Widoczne są rogi boczne oraz sąsiadująca z nimi istota siatkowata rdzenia. Powiększa się obszar istoty szarej wokół kanału środkowego.

Leave a Reply