You are here: Home > Mózg > Przekrój mózgu

Przekrój mózgu

Rycina 12 pozwala nam na zapoznanie się z widokiem mózgu przeciętego w płaszczyźnie strzałkowej, tj, wzdłuż płaszczyzny symetrii. I tu widzimy duży obszar półkuli mózgowej. Zawoje jej układają się dookoła białego pasma, zwanego ciałem modzelowatym (corpus callosum). Twór ten, zwany także czasem spoidłem wielkim, złożony jest z licznych bardzo włókien, łączących ze sobą półkulę lewą i prawą.

Część tylna przekroju (po stronie prawej ryciny) przedstawia przekrojony móżdżek (cerebellum). Na płaszczyźnie przekroju zaznacza się piękne „drzewo życia” starożytnych anatomów. Oglądając je zauważyć możemy, że przecięta część móżdżku jest mniejsza od półkul widocznych bardziej na boki. Ta część przecięta, to robak módżku, na rycinach poprzednich zasłonięty bądź przez rdzeń przedłużony, bądź przez większe od niego półkule.

Po stronie brzusznej przekroju spotykamy szczegóły znane nam już z ryciny 11: rdzeń przedłużony, most, ciała suteczkowate, guz popielaty z lejkiem i przysadką, skrzyżowanie nerwów wzrokowych. Nowością są natomiast przecięte i dzięki temu uwidocznione komory mózgowe (ventriculi cerebri). Najwyraźniej zaznacza się komora leżąca między módżkiem a rdzeniem przedłużonym. Ma ona kształt nieregularnej piramidy i nosi nazwę komory IV (ventriculus quartus). Komora IV przechodzi ku tyłowi w cieniutki kanał centralny (środkowy) rdzenia (canałis centralis), ku przodowi zaś w niewiele szerszy wodociąg mózgu (aquaeductus cerebri) popularnie wiązany z nazwiskiem znanego nam już Sylwiusza.

Strop wodociągu tworzy płytka z czterema wzgórkami (na przekroju widzimy oczywiście tylko dwa) zwana blaszką czworaczą (lamina quadrigemina). Blaszka czworacza ku tyłowi przechodzi w cienką zasłonę rdzenną przednią (velum medullare anterius) wiążącą się już z móżdżkiem.

Leave a Reply