You are here: Home > Mózg > Przegląd tętnic bocznych

Przegląd tętnic bocznych

Tętniczki i naczynia rozmieszczone są w tkance mózgowej w różnym zagęszczeniu, zależnie od tego, jaką okolicę badamy. Na ogół zagęszczenie jest większe w istocie szarej niż białej. Małe tętniczki i naczynia włosowate połączone są ze sobą licznymi zespoleniami (anastomozami) w dość gęstą sieć. Dzięki temu mogą otrzymywać dopływ krwi z kilku źródeł, co pozwala na wyrównanie obiegu w pewnym przynajmniej stopniu w wypadku uszkodzenia jakiegoś naczynia. U ssaków niższych, urządzenie takie nie występuje, Torbacze (Marsupialia) mają tylko naczynia w postaci pętli.

Przegląd tętnic bocznych rozpoczniemy od tętnicy kręgowej. Pierwsze gałązki wysyła ona jeszcze przed wejściem do jamy mózgowej. Są to gałązki rdzeniowe dla rdzenia, gałązki oponowe (rami meningei) dla opony twardej w tyle czaszki oraz dwie tętnice rdzeniowe {arteria spinaiis posterior et anterior) biegnące w dół po powierzchni rdzenia. Tuż przed połączeniem się obu tętnic kręgowych odchodzi od nich tętnica móżdżkowa dolna tylna (arteria cerebelli interior posterior).

Dalsze odgałęzienia wychodzą już z tętnicy podstawnej {arteria ba- silaris). Przyglądając się od tyłu ku przodowi znajdujemy kolejno tętnicę móżdżkową dolną przednią (arteria cerebelii interior anterior), tętnicę błędnika (arteria labyrinthi) dla ucha wewnętrznego, gałązki do mostu (rami ad pontem), tętnicę móżdżkową górną (arteria cerebeili superior). Wszystkie te naczynia, niezbyt grube, odchodzą od tętnicy podstawnej pod kątem niemal prostym na boki i przylegając do powierzchni mostu przechodzą na stronę boczną, względnie na powierzchnię półkul móżdżku, stale oddając mniejsze tętniczki drążące w głąb tkanki mostu względnie móżdżku.

Leave a Reply