You are here: Home > Mózg > Przegląd tętnic bocznych cz. II

Przegląd tętnic bocznych cz. II

Na samym przodzie tętnica podstawna rozwidla się, jak już wspomnieliśmy, na dwie duże tętnice tylne mózgu (arteriae cerebri posteriores). Tętnice te biegną ku bokowi (ryc. 58), otaczają pień mózgu, a następnie skręcają ku tyłowi wzdłuż przyśrodkowej powierzchni płata skroniowego i potylicznego, sięgając aż ku bruździe ostrogowej.

Tętnica tylna mózgu wysyła w swoim przebiegu szereg naczyń pobocznych. Na samym początku trafiamy na gałęzie naczyniówkowe (rami cborioidei). Biegną one ku bokowi naokoło pnia mózgowego (konarów mózgu), a potem ku górze w stronę stropu komory III. Tutaj przechodzą w siatkę naczyń splotu naczyniastego (plexus chorioideus, str. 90) oddając nadto gałązki do ciał czworaczych, konarów mózgu, szyszynki (corpus pineale) oraz wzgórza i części jądra ogoniastego.

Nieco dalej tętnica tylna mózgu oddaje gałęzie środkowe (rami centrales), boczne i przyśrodkowe. Są to naczynia przeznaczone dla masy pnia mózgowego, wnikające w jego głąb. Dostarczają one krwi dla konarów mózgu, dla niskowzgórza (subthaiamus), tylnego odcinka podwzgórza (hypothalamus), części wzgórza i torebki wewnętrznej.

Trzecia grupa rozgałęzień to gałązki korowe (rami corticales) rozprzestrzeniające się po powierzchni kory, skąd oddają gałązki drążące w głąb kory i przyległej istoty białej łącznie z płatem ciała modzelowatego (splénium corporis caliosi).

Pozostała część mózgu unaczyniona jest przez naczynia wychodzące z tętnicy szyjnej wewnętrznej. Łączy się ona, jak już wiemy (patrz wyżej), z tętnicą podstawną przez gałązkę łączącą. Naczyń takich jest trzy. Najmniejsze z nich to tętnica naczyniówkowa przednia (arteria chorioidea anterior). Biegnie ona w sąsiedztwie pasma wzrokowego do splotu naczyniastego rogu dolnego komory bocznej.

Leave a Reply