You are here: Home > Mózg > Przegląd porównawczy morfologii

Przegląd porównawczy morfologii

Przegląd porównawczy morfologii zaczniemy tradycyjnie od lance t n i k a, Nieduże to zwierzę – ok. 5 cm długie – pędzi życie zagrzebane w piasku morskim, żywiąc się odpadkami organicznymi dna. Z rzadka odbywa niewielkie wędrówki. Przedni koniec jego ciała (rostrum} trudno nawet nazwać głową, tak mało odróżnia się od reszty ciała brak mu nawet oczu. Nie ma też narządu równowagi. Świat wrażeń zmysłowych lancetnika jest bardzo ubogi reaguje on na dotknięcie, bodźce termiczne i chemiczne oraz na światło, którego unika. Jest rzeczą sporną, czy jest to zwierzę bardzo prymitywne, czy też potomek form wyżej uorganizowanych, uwsteczniony wskutek mało aktywnego trybu życia.

W systemie nerwowym lancetnika największą rolę odgrywa rdzeń, położony nad struną grzbietową. Ma on w przybliżeniu kształt sznura o trójkątnym przekroju, wewnątrz którego widoczny jest szparowaty kanał środkowy. Z rdzenia wychodzi 62 pary nerwów brzusznych oraz 64 grzbietowych. Wychodzą one (ryc. 33) na przemian: naprzeciw segmentów mięśniowych krótkie nerwy brzuszne, całkowicie ruchowe – naprzeciw przegród oddzielających segmenty mięśniowe mieszane nerwy grzbietowe. Właściwa lancetnikowi asymetria sprawia, że lewe i prawe połowy ciała ulegają przesunięciu o pół segmentu, wsku- tek czego na jednym przekroju widoczny bywa po jednej stronie nerw brzuszny, po drugiej grzbietowy.

W dalszym przebiegu nerwy grzbietowe przebijają się aż pod skórę i tu rozwidlają się na dwie gałązki, brzuszną i grzbietową do skóry oraz gałązkę trzewną (ryc. 34).

Leave a Reply